Realizacja projektu – Ogródek dydaktyczny w szkole…

Zadanie pn.: Utworzenie punku dydaktycznego pn. „Zmysłowy, pachnący labirynt z zieloną klasą i ogródkiem warzywnym” przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobroniu dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie: 45.000,00 zł

Wartość ogólna zadania: 50.000,00 zł

Wysokość oraz forma dofinansowania: 90% wartości kosztu całkowitego – dotacja

Opis zakresu projektu: utworzenie ogródka dydaktycznego ze ścieżką sensoryczną, ogródka warzywnego oraz miejsca do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzą tzw. zielonej klasy.

 www.zainwestujwekologie.pl

W bieżącym roku szkolnym otoczenie naszej placówki między dwoma jej głównymi skrzydłami zostało wzbogacone o piękny ogródek „Zmysłowy, pachnący labirynt” ze ścieżką sensoryczną. Posiada on walory zarówno dydaktyczne, jak i dekoracyjne. Z okien sześciu klas lekcyjnych uczniowie będą mieli możliwość obserwowania ptaków  i roślin w tym miejscu. W założonym ogrodzie uczniom będzie dane rozpoznawać i oznaczać rośliny oraz zapisywać ich nazw na przygotowanych  wcześniej tabliczkach i umieszczać je przy roślinach. Zamontowano także system nawadniający w trosce o właściwą  pielęgnację nasadzeń.

Za budynkiem szkoły od strony boiska została wzniesiona wiata „Zielona klasa”, w której znajdują się 3 ławostoły z blatami dydaktycznymi. Obok umieszczono 4 tablice na drewnianych stelażach, które zostaną wykorzystane jako pomoce dydaktyczne (materiał ilustracyjny) na zajęciach lekcyjnych, prowadzonych w „Zielonej klasie”. Obiekt ten może również służyć jako miejsce wypoczynku oraz organizowania pikników rodzinnych, okolicznościowych imprez szkolnych, spotkań z rodzicami, jak również w czasie zawodów sportowych.

Na skwerku w sąsiedztwie wiaty – „Zielonej klasy” ustawiona zostanie gra dydaktyczna – „Poznajemy drzewa”. Przeznaczona będzie do zabawy i nauki. Jej elementy pozwolą zainteresować, zaciekawić i sprowokować dzieci do aktywności i zabawy. Uczniowie podczas zajęć dydaktycznych lub wypoczynku i rekreacji będą mogli uczyć się i jednocześnie bawić w aktywny sposób oraz utrwalać wiedzę i nabywać szereg umiejętności.

Ogródek dydaktyczny powstał w ramach konkursu z dziedziny: edukacja ekologiczna pn. „Nasze ekologiczne pracownie” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Autorkami projektu szkolnego ogródka są: p. Mariola Janeczek i p. Aldona Biegańska. Został on zrealizowany dzięki współpracy Wójta Gminy Dobroń pana Roberta Jarzębaka i Dyrekcji Szkoły. Pracownicy Urzędu Gminy i pracownicy szkoły złożyli z drewnianych elementów wiatę i pokryli ją gontem oraz zamontowali tablice dydaktyczne. Nad całością czuwała p. Inspektor Oświaty Gminy Dobroń pani Marta Maciszewska oraz  Dyrektor szkoły pani Agnieszka Dolewa.

Komentowanie jest wyłączone.