Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego

W dniu 21 maja  odbył się VII Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego Wer wird Deutschmeister?”, a jego organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Pabianicach, pod patronatem Starostwa Powiatu Pabianickiego. Konkurs skierowany był do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych powiatu pabianickiego.

Celem konkursu było :

– motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego oraz mobilizowanie ich do samodzielnej    i systematycznej pracy,

–  szerzenie zainteresowania nauką języka niemieckiego wśród uczniów,

– podnoszenie poziomu umiejętności językowych młodzieży,

– stworzenie uczniom szkół podstawowych możliwości zaprezentowania swoich umiejętności językowych.

Etap szkolny został przeprowadzony  22 kwietnia.  Eliminacje te  obejmowały test gramatyczno – leksykalny zróżnicowany treściowo dla uczniów klas VII  i  VIII. Do kolejnego etapu przeszli uczniowie, którzy zdobyli największą liczbę punktów.

Etap finałowy  składał się z dwóch części :

– części pisemnej różnorodnej pod względem poziomu dla poszczególnych klas obejmującej test gramatyczno-leksykalny, rozumienie tekstu czytanego i rozumienie tekstu słuchanego.;

– części ustnej, w ramach której należało zbudować wypowiedź na wylosowany temat. 

Naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy 7 b  Zuzanna  Gasińska,  która zachęcona i przygotowana przez nauczyciela języka niemieckiego panią Aldonę Baraniecką – Sysio zajęła IV miejsce w Powiecie Pabianickim.

Gratulujemy serdecznie i życzymy dalszych sukcesów.

 

 

Komentowanie jest wyłączone.