Obiady w grudniu

CENA OBIADÓW W GRUDNIU

CAŁY OBIAD 14 x 2,5 zł = 35,00 zł

DRUGIE DANIE 14 x 2,0 zł = 28,00 zł

ZUPA 14 x 0,5 zł =7,00 zł

Obiady wydawane są do 20 grudnia

Płatność za obiady do 10 każdego miesiąca na stołówce Szkoły Podstawowej lub na konto

18 8788 0009 2009 0029 9853 0002

Brak wpłaty w terminie

powoduje wstrzymanie wydawania obiadów

ODPISY OBIADÓW POD TEL. 6712000

Komentowanie jest wyłączone