„Bożonarodzeniowa podróż w czasie”

10 grudnia 2017 roku odbył się wernisaż wystawy, której istotą jest przedstawienie upływu czasu w naszym życiu

Uroczysta inauguracja tego projektu przyciągnęła wiele znaczących postaci naszej lokalnej społeczności.

Przybyłych na wystawę powitała  p. Monika Rybak, która dokonała oficjalnego otwarcia. Pan Andrzej Antczak przedstawił ideę tego przedsięwzięcia. Stwierdził między innymi, ze chodziło o zaprezentowanie wizerunków osób reprezentujących różne grupy zawodowe, organizacje i stowarzyszenia.

Wystawa przedstawia fotografie 64 osób. Na zdjęciach są ludzie znani od lat, którzy tworzyli historię i kreują dzień dzisiejszy naszej małej ojczyzny.

Nietypowość tego pomysłu polega na tym, że powyższe osoby miały pokazać się w trzech etapach życia: dzieciństwo, młodość i teraźniejszość. Zdjęcia w formie fotoreportażu są umieszczone w kolejności alfabetycznej, by uniknąć wyróżnienia kogokolwiek.

Brak tytułów naukowych, stopni i wszelkich funkcji przed nazwiskiem wzięły się stąd, że bohaterowie tego wydarzenia pokazani są również jako dzieci.

Wójt miny Dobroń p. Robert Jarzębak w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie takich inicjatyw, które integrują lokalną społeczność i tworzą wzorce do naśladowania dla innych.

Pani dyrektor Elżbieta Łoboda – Szewc wręczyła kwiaty pomysłodawcy i twórcy wystawy, zwracając uwagę na oryginalność pomysłu, jego uniwersalność i poziom artystyczny.

W uroczystości uczestniczył również ks. proboszcz Sławomir Klich, którego zdjęcia także można obejrzeć na wystawie.

Pomysłodawcą jest p. Andrzej Antczak, który powierzył oprawę plastyczną ekspozycji p. Marioli Bartuzel.

Słowa podziękowania należą się p. Emilii Jardzioch z Urzędu Gminy w Dobroniu oraz pracownicom Gminnego Centrum Kultury w Dobroniu za zaangażowanie w przeprowadzenie tego projektu.

Komentowanie jest wyłączone.