„Razem możemy więcej”

Kariera szkolna dziecka – sukces czy porażka? Od czego ona zależy, czy odpowiedzialne jest tylko dziecko, czy też warunki szkolne i rodzinne? Jakie czynniki mogą wpływać na sukcesy ucznia, a jakie mogą przyczynić się do jego szkolnej klęski?

Na takie pytania dnia 24 stycznia 2018 r. w naszej szkole odpowiadała
p. Grażyna Pryca, psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach podczas spotkania z rodzicami uczniów oddziałów przedszkolnych i klas I-IV.  Prowadząca podkreśliła, że to przede wszystkim od osób dorosłych i szkoły zależy, czy dziecko będzie odnosiło w szkole sukcesy, czy też poniesie klęskę, będzie unikało szkoły, zniechęci się do nauki, wcześniej niż rówieśnicy zakończy karierę szkolną. Wiele niekorzystnych czynników można wyeliminować, zmniejszyć ich działanie, wiele z nich może stać się czynnikami wspierającymi sukcesy szkolne. Możemy pomóc dziecku wygrać w jego walce
z trudnościami i nauczyć je radzić sobie z wymaganiami, jakie stawia życie i świat. Możemy też sprawić, aby szkoła była pasmem samych sukcesów.

Dzień później, tj. 25 stycznia 2018r. odbyło się spotkanie rodziców uczniów klas V-VII oraz oddziałów gimnazjalnych z funkcjonariuszami Policji i Straży Miejskiej z Pabianic. Przewodnią myślą spotkania były wybrane procedury postępowania w sytuacji zagrożeń dzieci i młodzieży – odpowiedzialność prawna nieletnich.  Rodzice zapoznali się
z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich.   Prowadzący, młodszy aspirant Tomasz Lewandowski i starszy inspektor Paweł Zysk, szczególny nacisk położyli na omówienie sytuacji problemowych w zakresie profilaktyki
i wychowania, demoralizacji oraz przestępczości. Podkreślili, że we wszystkich przypadkach należy objąć uczestników zdarzenia pomocą, aktywnie monitorować postępowanie
z uczestnikami zdarzenia, a w uzasadnionych przypadkach przeprowadzić zajęcia wychowawcze z klasą na temat zaistniałej sytuacji.

Oba spotkania okazały się ważne, potrzebne, uświadomiły wszystkim zebranym, jak ważną rolę pełnią dorośli (szczególnie rodzice) w życiu dzieci.

 

Liliana Dąbrowska

Komentowanie jest wyłączone.