Kwiecień miesiącem zdrowia – SZKOLNE DNI PROFILAKTYKI

W ramach Tygodnia Profilaktyki, który w naszej szkole tradycyjnie został zorganizowany w kwietniu,  miło miejsce szereg  profilaktycznych spotkań i zajęć warsztatowych ze specjalistami z danej dziedziny.

 

Już  9 kwietnia  dla uczniów klas I-III odbyły się warsztaty „Zdrowym i wesołym być”, które przeprowadziła pielęgniarka szkolna, pani Beata Dominiak. Celem zajęć było utrwalenie odpowiednich nawyków i umiejętności dotyczących higieny osobistej oraz uświadomienie dzieciom potrzeby ich przestrzegania. Poruszony został także problem zdrowego odżywiania się i higienicznego trybu życia. Podsumowaniem zajęć była ankieta, którą wypełnili uczniowie oraz wspólnie rozwiązywane zagadki dotyczące w/w problematyki.

 

17 kwietnia  uczniowie klas czwartych i piątych spotkali się z funkcjonariuszami Policji i Straży Miejskiej w Pabianicach. Dowiedzieli się, jakie mogą wyniknąć konsekwencje z nieprawidłowego użytkowania telefonów komórkowych. Poruszona została także problematyka cyberprzemocy oraz zagrożeń i skutków płynących z niewłaściwego użytkowania Internetu. Prowadzący  radzili, co robić, żeby nie zostać ofiarą cyberprzemocy, jak postąpić w sytuacji zagrożenia oraz gdzie szukać pomocy. W każdym zdaniu podkreślali, że cyberprzemoc jest przestępstwem i poważne jej przejawy należy zgłaszać organom ścigania. Ofiary lub świadkowie cyberprzemocy powinni szukać wsparcia – porozmawiać z rodzicami, pedagogiem, wychowawcą bądź inną zaufaną osobą dorosłą. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, a fachowe porady, jakie otrzymali, na pewno przydadzą się im w bezpiecznym surfowaniu po sieci.

Natomiast młodzież klas starszych uczestniczyła w warsztatowych zajęciach profilaktycznych o różnej tematyce, np. „Jak sobie radzić z agresją?”, „Szacunek”, „Uzależnienia od narkotyków”, „E – tożsamość – Internet”, „Rozwiązywanie konfliktów”, „Poczucie własnej wartości”. Atrakcją tego dnia był koncert rockowy grupy muzycznej z Anglii. Zapoczątkował on  i zakończył profilaktyczny maraton. Warto wspomnieć, iż zajęcia te zrealizowane zostały zgodnie z programem Exit Tour, który został objęty Honorowym Patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

23 kwietnia uczniowie oddziałów przedszkolnych i klas I-III uczestniczyli w spektaklu profilaktycznym, przygotowanym przez Teatr Inspiracja z Krakowa pt. „Prawdziwy skarb”. Pod metaforycznymi postaciami żółwia i papugi dzieci rozpoznały cechy oraz zachowania typowe dla niepożądanych relacji rówieśniczych – przedrzeźnianie, dokuczanie, które prowadzą do wykluczenia rówieśnika z grona kolegów. Spektakl miał na celu eliminowanie tych zjawisk poprzez naukę empatii i kształtowania odpowiednich postaw. W bajkowej konwencji uczył zasad zachowania i elementarnej kultury wobec rówieśników.

Komentowanie jest wyłączone.