I miejsce Kacpra

Po raz kolejny trzecioklasiści  z naszej szkoły uczestniczyli w Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego dla uczniów klas III gminnych szkół podstawowych powiatu pabianickiego, który odbył się 25 kwietnia 2018r. w Szkole Podstawowej im. H. Jordana w Ksawerowie.

 W tym roku szkolnym naszą szkołę reprezentowało troje uczniów klas trzecich: Edyta Grabarz, Anna Groblewska i Kacper Kania.  Konkurs miał formę pisemnego testu. Uczestnicy zmagali się z zadaniami, które sprawdzały wiadomości  leksykalno – gramatyczne, umiejętność rozumienia tekstu słuchanego i czytanego oraz znajomość  funkcji językowych. Poziom testu znacznie wykraczał poza treści programowe przewidziane dla pierwszego etapu kształcenia z języka angielskiego, jednak dzieci poradziły sobie doskonale. Mistrzem powiatu, a zarazem  zdobywcą I miejsca  został  Kacper Kania, uczeń klasy IIIb.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody . Serdecznie gratulujemy zwycięzcom  i życzymy dalszych sukcesów!                                                

                                                                                                               Aleksandra Górniak

Komentowanie jest wyłączone.