Projekt edukacyjny „Współczesny patriotyzm”

25 maja uczennice kl. III B: Paulina Czech, Kinga Grabarz, Weronika Oset i Aleksandra Piechulska zakończyły prace nad projektem edukacyjnym pt.: „Współczesny patriotyzm” (opiekun: Wioletta Neugebauer), prezentując wyniki na gazetce historycznej.

Celem projektu była odpowiedź na pytania: Czy we współczesnym świecie patriotyzm jest modny? Jak okazujemy nasz patriotyzm?

Pierwsze badania dziewczęta rozpoczęły już w listopadzie 2017r. podczas uroczystości szkolnych z okazji Dnia Niepodległości. Kinga i Paulina przyglądały się naszym uczniom, obserwowały i dokumentowały w postaci zdjęć ich zachowanie i zainteresowanie.

Pokusiły się również o obserwację mieszkańców miejscowości, w których mieszkają.

W maju 2018 r. Kinga i Weronika obserwowały dzieci i młodzież podczas wystawiania inscenizacji „Witaj majowa jutrzenko”. Kilka dni wcześniej wzięły udział w obchodach gminnych 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Od marca do końca kwietnia cała grupa prowadziła wywiady z uczniami kl. III szkoły podstawowej oraz najstarszymi członkami własnych rodzin. Przeprowadziła również ankiety wśród uczniów kl. VII i III gimnazjum. Szczegółowe wyniki tych badań (analizy, zdjęcia) zostały zaprezentowane na gazetce.

Badania pokazały, że współcześni Polacy są patriotami (przynajmniej w większości tak deklarują).

Młodsi chętnie i z zainteresowaniem oglądają przedstawienia patriotyczne, znają hymn, potrafią wyrazić szacunek do symboli narodowych. Trochę mniej są obecni na uroczystościach gminnych, gdzie bardziej widoczni są starsi mieszkańcy.

Mamy jednak nadzieję, że w kolejnych latach w ramach edukacji patriotycznej uda się zachęcić dzieci i młodzież do większego udziału w uroczystościach gminnych. Pierwsza ważna rocznica to 11 listopada 2018 r. – setna rocznica odzyskania niepodległości. Już dziś zapraszamy do jej świętowania.

 

Komentowanie jest wyłączone.