Sprawozdanie z konkursu polonistycznego klas III

W dniu 28.05.2018 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II przeprowadzony został gminny konkurs polonistyczny „W krainie słowa”. Brali w nim udział uczniowie klas III Szkoły Podstawowej w Dobroniu i Szkoły Podstawowej w Chechle.

Celem konkursu było:

-rozwijanie zdolności uczniów i ich zainteresowań

-motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i umiejętności

-promowanie osiągnięć najlepszych uczniów oraz wyłanianie talentów.

Do zadań przystąpiło siedmioro uczniów, którzy w ciągu 60 minut wykazali się wiedzą z gramatyki, ortografii i czytania ze zrozumieniem. Konkurs przebiegał w miłej i koleżeńskiej atmosferze.

Pierwsze miejsce zdobyła Zuzanna Nowak z Chechła, drugie Dobrosława Sysio, a trzecie Kornelia Szmytka.

Dyplomy za udział otrzymali również: Dominika Posłuszny, Kacper Kania, Alicja Kołodziejczyk i Maria Pawlak.

 

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom.

Organizatorami byli wychowawcy klas trzecich: Anna Brudzińska, Mariola Pyrkowska oraz Danuta Popłońska.

 

Komentowanie jest wyłączone.