Zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

Szanowni Państwo, kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej i zgody dla innych osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy można pobierać w sekretariacie szkoły, od wychowawców klas lub wychowawców świetlicy szkolnej. Wersja elektroniczna karty i zgody znajduje się również na stronie szkoły w zakładce Rekrutacja 2018/2019. W/w dokumenty należy złożyć do 7 września 2018 r.

Komentowanie jest wyłączone.