Obiady w styczniu

CENA OBIADÓW W STYCZNIU

CAŁY OBIAD 22 x 3,5 zł = 77,00 zł

DRUGIE DANIE 22 x 2,8 zł = 61,60 zł

ZUPA 22  x 0,7 zł = 15,40 zł

Płatność za obiady do 10 każdego miesiąca

na stołówce Szkoły Podstawowej lub na konto

18 8788 0009 2009 0029 9853 0002

Brak wpłaty w terminie

powoduje wstrzymanie wydawania obiadów

ODPISY OBIADÓW POD TEL. 43 6712000

Komentowanie jest wyłączone.