Obiady w marcu

CENA OBIADÓW W MARCU

CAŁY OBIAD 21 x 3,5 zł = 73,50 zł

DRUGIE DANIE 21 x 2,8 zł = 58,80 zł

ZUPA 21  x 0,7 zł = 17,70 zł

Płatność za obiady do 10.03.2019 na stołówce SP

lub na konto 18 8788 0009 2009 0029 9853 0002

Brak wpłaty w terminie

powoduje wstrzymanie wydawania obiadów,

 co nie zwalnia z płatności

NIEOBECNOŚCI DZIECI RODZICE ZGŁASZAJĄ POD TEL. 6712000

Komentowanie jest wyłączone.