Obiady w kwietniu

CENA OBIADÓW W KWIETNIU

CAŁY OBIAD 12 x 3,5 zł = 42,00 zł

DRUGIE DANIE 12 x 2,8 zł = 33,60 zł

ZUPA 12  x 0,7 zł = 8,40 zł

Płatność za obiady do 10.04.19 na stołówce SP

lub na konto 18 8788 0009 2009 0029 9853 0002

Brak wpłaty w terminie

powoduje wstrzymanie wydawania obiadów,

 co nie zwalnia z płatności

NIEOBECNOŚCI DZIECI RODZICE ZGŁASZAJĄ POD TEL. 6712000

Komentowanie jest wyłączone.