OBIADY W MAJU

CENA OBIADÓW W MAJU

PO ODLICZENIU 5 DNI OBIADOWYCH W OKRESIE STRAJKU

CAŁY OBIAD 15 x 3,5 zł = 52,50 zł

DRUGIE DANIE 15 x 2,8 zł = 42,00 zł

ZUPA 15  x 0,7 zł = 10,50 zł

Płatność za obiady do 10 każdego miesiąca

na stołówce Szkoły Podstawowej lub na konto

18 8788 0009 2009 0029 9853 0002

Brak wpłaty w terminie

powoduje wstrzymanie wydawania obiadów

NIEOBECNOŚCI DZIECI ZGŁASZAJĄ RODZICE

POD TEL. 6712000

W tytule przelewu proszę podać:

  • klasę
  • imię i nazwisko
  • miesiąc

Komentowanie jest wyłączone.