Rozpoczęcie roku szkolnego

     Każdego roku, o tej samej porze, witamy nowy rok szkolny. 2 września 2019r. o godzinie 9. rozpoczęliśmy rok 2019/2020. Na uroczystość przybyli uczniowie, rodzice i opiekunowie, nauczyciele wraz z Dyrekcją szkoły oraz zaproszeni goście.

       Pani Dyrektor powitała wszystkich obecnych, a szczególnie uczniów klas pierwszych i zerowych oraz podziękowała organowi prowadzącemu za gruntowny remont toalet, a także nowe drzwi do klas w najstarszym budynku szkoły. Wspomniała również o 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej i upamiętniła minutą ciszy śmierć poległych żołnierzy polskich. Zaproszeni goście, tj. wójt Gminy Dobroń, pan Robert Jarzębak i przewodnicząca Rady Rodziców, pani Magdalena Bracha życzyli uczniom samych sukcesów w nauce i wytrwałości w podejmowanych działaniach. Następnie uczniowie klas trzecich uświetnili uroczystość krótkim występem artystycznym.
          Po akademii dzieci udały się do przydzielonych im pracowni, aby przywitać się ze swoimi wychowawcami oraz kolegami i koleżankami.

Komentowanie jest wyłączone.