Procedury bezpieczeństwa – COVID 19

Procedury ochrony uczniów i pracowników przed Covid-19 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobroniu
1. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły – załącznik nr 1
2. Procedura pobytu i zabawy w sali dydaktycznej i świetlicy szkolnej z dziećmi – załącznik nr 2
3. Procedura wyjścia grupy uczniów na plac zabaw i boisko szkolne – załącznik nr 3
4. Procedura pobytu grupy w na placu zabaw – załącznik nr 4
5. Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 – załącznik nr 5
6. Procedura komunikacji z rodzicami uczniów szkoły – załącznik nr 6
7. Procedura postępowania z odpadami dla osób stosujących środki zapobiegawcze w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa – załącznik nr 7
8. Procedura BHP w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 dla pracowników Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobroniu przychodzących do pracy – załącznik nr 8
9. Procedura dla pracowników kuchni w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobroniu – załącznik nr 9
10. Procedura i harmonogram wydawania posiłków – załącznik nr 10 
11. Procedury obowiązujące w bibliotece. – załącznik nr 11

Dyrektor Szkoły

Agnieszka Dolewa

Komentowanie jest wyłączone.