Godzina dostępności nauczycieli

Godzina ,, dostępności nauczyciel’’  na podstawie art.42 ust. 2f
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz.1762 ze zm.)

PONIEDZIAŁEK

Lp.

Nazwisko i Imię

Godziny

1.

Brudzińska Anna

12.45-13.45

2.

Chojak Karolina

13.00-13.30

3.

Dąbrowska Liliana

15.30-16.00

4.

Kieruzel Anna

13.00-14.00

5.

Matysiak Dorota

13.00-14.00

6.

Mucha Radosław

14.40-15.40

7.

Stawiak Małgorzata

14.40-15.40

WTOREK

Lp.

Nazwisko i Imię

Godziny

1.

Biegańska Aldona

12.45-13.45

2.

Chycińska Sylwia           

13.30-14.30

3.

Czyż Anna

12.45-13.45

4.

Gorzelak Małgorzata

15.35-16.35

5.

Górniak Aleksandra

14.00-15.00

6.

Jarzębak Agnieszka

7.00-8.00

7.

Kaftańska Dagmara

14.00-15.00

ŚRODA

Lp.

Nazwisko i Imię

Godziny

1.

Antczak Andrzej

15.45-16.45

2.

Antoniak  Jerzy

13.50-14.50

3.

Baraniecka Sysio-Aldona

16.30-17.30

4.

Chojak Krolina

13.00-13.30

5.

Janeczek Mariola

14.00-15.00

6.

Neugebauer Wioletta

14.00-15.00

7.

Pawełczyk Monika

14.40-15.40

8.

Sujecka Katarzyna

13.50-14.20

9.

Szmytka Mariola

12.45-13.45

10.

Zajączkowska Bogusława

14.40-15.40

CZWARTEK

Lp.

Nazwisko i Imię

Godziny

1.

Dolewa Agnieszka

13.45-14.45

2.

Kaczmarek Anna

14.00-15.00

3.

Więclewski Maciej

15.30-16.30

PIĄTEK

Lp.

Nazwisko i Imię

Godziny

1.

Bogdańska Alicja

7.15-8.15

2.

Dąbrowska Liliana

15.30-16.00

3.

Szela Piotr

14.50-15.50

4.

Terela Małgorzata

7.15-8.15

5.

Wartalska Marzena

7.00-8.00

6.

Wojdyńska- Kusiak Wioleta

14.40-15.40

7

Pytlińska Teresa

12.45-13.45

 

Komentowanie jest wyłączone.