Projekty

Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. 

Nasza szkoła również wzięła udział w programie.

W 2021 r. w ramach programu otrzymaliśmy dofinansowanie na zakup mebli do pracowni technicznej, narzędzi, sprzętu typu: stacja pogody, teleskop astronomiczny, zestaw bhp, drukarka 3D, filament, laptop, stacja lutownicza, mikrokontroler, mikroport, aparat fotograficzny, kamera cyfrowa, mikrofon kierunkowy, oświetlenie- zestaw studyjny, gimbal, długopisy 3D, gogle rzeczywistości, wizualizer, mikroskop i pakiety konstrukcyjne. Łączna kwota dofinansowania  90 300 zł.

Mamy nadzieję, że zakupiony sprzęt pozwoli uatrakcyjnić zajęcia lekcyjne oraz pokazać naszym uczniom nowoczesny, interaktywny model nauczania.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

          W 2021 roku,  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, nasza szkoła otrzymała dofinansowanie na zakup książek do biblioteki szkolnej(7 tyś), elementów wyposażenia do biblioteki (6 tyś) oraz realizację działań promujących czytelnictwo(1 tyś) za łączną kwotę 14 tys. zł. (11 200 zł z dotacji + 2 800 zł od organu prowadzącego szkołę).

Księgozbiór szkolny wzbogacił się jak do tej pory o 505 nowych pozycji, czekamy na realizację kolejnych zamówień. Obok zakupu książek biblioteka powiększy się o nowe regały czytelnicze, miejsca do czytania, pufy. Mamy nadzieję, że dzięki nowemu wyposażeniu biblioteka stanie się jeszcze bardziej przyjazna dla naszych uczniów, którzy chętnie będą korzystali z jej zbiorów.

Dodatkowo zaplanowano szereg inicjatyw promujących czytelnictwo w szkole typu konkursy, wystawy, gazetki angażujących wszystkich członków społeczności szkolnej – uczniów, nauczycieli i rodziców.

Naszym marzeniem jest stworzenie centrum, które będzie promowało czytelnictwo. Będziemy zachęcać uczniów do udziału w lekcjach bibliotecznych, akcjach, konkursach gdyż nawet w XXI wieku nic nie zastąpi wydrukowanej pięknie pachnącej nowością książki.

LEPSZA SZKOŁA

         LEPSZA SZKOŁA   to projekt edukacyjny prowadzony przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Daje on duże możliwości, zwiększa ofertę edukacyjną oraz pozwala przeprowadzić diagnozę klasy. Polega na sprawdzaniu wiedzy uczniów za pomocą specjalistycznych testów. Uczniowie naszej szkoły biorą w nim udział od kilku lat na przedmiocie matematyka.

          W bieżącym roku szkolnym już po raz kolejny uczestniczą w  nim  uczniowie klas czwartych, piątych, szóstych, siódmej i ósmych. W ramach tego projektu  piszą oni w ciągu roku trzy standaryzowane  testy z matematyki, tzw. sesje.  Jest to diagnoza na początku roku szkolnego, w połowie i na koniec roku. Sesje z plusem to wygodne i praktyczne narzędzie do systematycznego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów  z zakresu matematyki oraz do monitorowania i analizy ich postępów w nauce podczas całego roku szkolnego.

         Nauczyciel sprawdza testy za pomocą schematów punktowania, wpisuje wyniki do bazy i zapoznaje się z raportami cyklicznymi, prezentującymi rezultaty poszczególnych uczniów oraz klasy na tle wyników ogólnopolskich. Dzięki nim nauczyciel i uczniowie mają możliwość porównania  wiadomości i umiejętności na tle rezultatów szkolnych i ogólnopolskich. Dane z testów są dla nauczyciela miarodajne do analizy metod własnej pracy oraz informują,  które z typów zadań sprawiają uczniom najwięcej trudności. Raporty progresywne pokazują dynamikę postępów uczniów po kolejnych testach. Dzięki temu nauczyciel może lepiej zaplanować swoją pracę, a także widzi jej efekty w poszczególnych klasach.

Program dla szkół

W naszej szkole kolejny już rok realizowany jest ,,Program dla szkół”. To unijny program polegający na dostarczaniu dzieciom owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych. Jest to  kontynuacja programów „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”. 

W programie uczestniczą dzieci z klas I – V naszej szkoły. Kilka razy w tygodniu   otrzymują bezpłatnie owoce,  warzywa lub soki, a także mleko i przetwory mleczne.

Wśród owoców pojawiają się jabłka, gruszki, truskawki, śliwki, a wśród  warzywa – marchew, rzodkiewki, papryka, pomidorki, kalarepa oraz soki owocowe.

W skład dostarczanych przetworów mlecznych wchodzą:   mleko spożywcze,  jogurt, kefir, serek twarogowy.

Celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców, warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe. Dzięki niemu upowszechniamy   zdrową, zbilansowaną dietę i  kształtujemy wzrost świadomości społecznej w tym zakresie wśród dzieci i rodziców. Program ma również na celu propagowanie zdrowego odżywiania poprzez realizację działań o charakterze edukacyjnym na lekcjach . Dzięki tym działaniom dzieci nie tylko uczą się zasad zdrowego odżywiania, ale poszerzają swoją wiedzę dotyczącą pochodzenia, uprawy i produkcji warzyw, owoców i produktów mlecznych. Kształtują także nawyki społeczne, np. jak postępować, aby nie marnować żywności.

Kubusiowi Przyjaciele Natury

,,Kubusiowi Przyjaciele Natury’’  to  największy ogólnopolski program edukacyjny o tematyce ekologicznej dla przedszkoli organizowany przez markę Kubuś.

W tym roku dzieci z oddziałów przedszkolnych po raz kolejny biorą w nim udział.

Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.

Dzięki otrzymanym, w ramach programu, materiałom edukacyjnym nauczycielki przeprowadzają wiele ciekawych zajęć, a dzieci bawiąc się, uczą i poznają świat przyrody.Wszystkie materiały edukacyjne „Kubusiowych Przyjaciół Natury” zostały skonstruowane tak,  by rozwijać u dzieci kreatywność i samodzielne myślenie oraz przyswajać wiedzę poprzez zabawę.

W ramach realizacji programu, najmłodsi uczniowie naszej szkoły poznają zasady dbania o środowisko naturalne, aktywnego wypoczynku i odżywiania. Uczą się segregować odpady, wybierać odpowiednie formy ruchu oraz rozpoznawać korzyści,  jakie płyną ze spożywania warzyw i owoców. Poznają podstawowe zasady ekonomii i oszczędzania oraz ich wpływ na środowisko.

 

Komentowanie jest wyłączone.