Gramcio radzi

Od lat w naszej szkole propagowana jest dbałość o czystość mowy. Ma to miejsce (co oczywiste) przede wszystkim na lekcjach języka polskiego. Nauczyciele pozostałych przedmiotów również o to dbają.

Na tym nie koniec. Są także redagowane porady dotyczące tego zagadnienia pod nazwą: „ Gasimy błędy” – poradnik językowy Gramcia.

Co dwa miesiąc pojawiają się na specjalnej tablicy różne zjawiska dotyczące błędów leksykalnych, frazeologicznych, składniowych, interpunkcyjnych i innych z ich szerokim omówieniem.

Zamieszczane są także informacje o ważnych rocznicach literackich oraz efekty pracy w postaci tekstów pisanych przez osoby uczestniczące w zajęciach humanistycznych.

Ciekawostką może być fakt, że Gramcio jako arbiter w dziedzinie poprawności językowej funkcjonuje w szkole dobrońskiej od ponad trzydziestu lat.

Oto aktualne zagadnienia.

Komentowanie jest wyłączone.