Dyrekcja

Dyrektorem szkoły jest p. Elżbieta Łoboda – Szewc

Wicedyrektorem szkoły jest p. Agnieszka Dolewa

Komentowanie jest wyłączone.