Dokumenty

Dokumenty szkolne do pobrania w formacie *.pdf

 

          ZAŁĄCZNIKI DO STATUTU

 

Przedmiot klasa PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA: WYMAGANIA EDUKACYJNE                           

        

i KRYTERIA OCENIANIA

język angielski  I-III                              

 IV-VIII   

pobierz wersję pdf                                

pobierz wersję pdf

I – pobierz wersję pdf                            

II – pobierz wersję pdf    

III – pobierz wersję pdf  

IV – pobierz wersję pdf

V – pobierz wersję pdf

VI – pobierz wersję pdf

VII – pobierz wersję pdf

VIII – pobierz wersję pdf

edukacja wczesnoszkolna I-III   

pobierz wersję pdf

 pobierz wersję pdf
religia  I-V 

VII-VIII

pobierz wersję pdf 

pobierz wersję pdf

 
etyka   pobierz wersję pdf pobierz wersję pdf
historia     pobierz wersję pdf IV – pobierz wersję pdf                          

         

V – pobierz wersję pdf

VI – pobierz wersję pdf

VII – pobierz wersję pdf

VIII – pobierz wersję pdf

wiedza o społeczeństwie   pobierz wersję pdf  pobierz wersję pdf
informatyka  
pobierz wersję pdf
IV – pobierz wersję pdf                                    

V – pobierz wersję pdf

VI – pobierz wersję pdf

VII –  pobierz wersję pdf

VIII –  pobierz wersję pdf

matematyka  IV-VIII pobierz wersję pdf  IV-VI pobierz wersję pdf                                    

VII-VIII  pobierz wersję pdf

muzyka  IV-VII  pobierz wersję pdf IV – pobierz wersję pdf                                    

V – pobierz wersję pdf

VI – pobierz wersję pdf

VII – pobierz wersję pdf

język polski  IV-VIII  pobierz wersję pdf IV  – pobierz wersję pdf                                     

V  – pobierz wersję pdf

VI  – pobierz wersję pdf

VII  – pobierz wersję pdf

VIII –  pobierz wersję pdf

przyroda   IV      pobierz wersję pdf    IV   pobierz wersję pdf    
biologia V                               

VI

VII

VIII

pobierz wersję.pdf                  

pobierz wersję pdf

pobierz wersję pdf

pobierz wersję pdf

V     pobierz wersję pdf                  

VI  pobierz wersję pdf

VII   pobierz wersję pdf

VIII pobierz wersję pdf

zajęcia artystyczne   pobierz wersję pdf  
technika IV-VI   pobierz wersję pdf  pobierz wersję pdf
wychowanie fizyczne IV-VII  pobierz wersję pdf  pobierz wersję pdf 
fizyka   pobierz wersję pdf VII – pobierz wersję pdf                                    

VIII – pobierz wersję pdf

chemia   pobierz wersję pdf VII  – pobierz wersję pdf                             

VIII  – pobierz wersję pdf            

edukacja dla bezpieczeństwa  VIII pobierz wersję pdf  
język niemiecki VII – VIII pobierz wersję pdf VII  – pobierz wersję pdf             

VIII  – pobierz wersję pdf     

 

Komentowanie jest wyłączone.