Dokumenty

Dokumenty szkolne do pobrania w formacie *.pdf

 

Zasady oceniania i wymagania edukacyjne

Przedmiot klasa PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA: WYMAGANIA EDUKACYJNE i KRYTERIA OCENIANIA
język angielski  I-III


 IV-VIII   

pobierz wersję pdf


pobierz wersję pdf

I – pobierz wersję pdf 


II – pobierz wersję pdf


III – pobierz wersję pdf


IV – pobierz wersję pdf


V – pobierz wersję pdf


VI – pobierz wersję pdf


VII – pobierz wersję pdf


VIII – pobierz wersję pdf

edukacja wczesnoszkolna I-III pobierz wersję pdf I – pobierz wersję pdf  II – pobierz wersję pdf III – pobierz wersję pdf  
religia  I-VVII-VIII pobierz wersję pdf      pobierz wersję pdf  
etyka   pobierz wersję pdf pobierz wersję pdf
historia     pobierz wersję pdf IV – pobierz wersję pdf   V – pobierz wersję pdfVI – pobierz wersję pdfVII – pobierz wersję pdfVIII – pobierz wersję pdf
wiedza o społeczeństwie   pobierz wersję pdf  pobierz wersję pdf
informatyka  
pobierz wersję pdf
IV – pobierz wersję pdf                    V – pobierz wersję pdfVI – pobierz wersję pdfVII –  pobierz wersję pdfVIII –  pobierz wersję pdf
matematyka  IV-VIII pobierz wersję pdf IV pobierz wersję pdf                          V pobierz wersję pdf     VI pobierz wersję pdf     VII pobierz wersję pdf     VII pobierz wersję pdf   
muzyka  IV-VII  pobierz wersję pdf IV – pobierz wersję pdf   V – pobierz wersję pdfVI – pobierz wersję pdfVII – pobierz wersję pdf
język polski  IV-VIII  pobierz wersję pdf IV  – pobierz wersję pdf    V  – pobierz wersję pdfVI  – pobierz wersję pdfVII  – pobierz wersję pdfVIII –  pobierz wersję pdf
przyroda   IV      pobierz wersję pdf    IV   pobierz wersję pdf    
biologia V   VI VIIVIII pobierz wersję.pdf             pobierz wersję pdfpobierz wersję pdfpobierz wersję pdf V     pobierz wersję pdf                       VI  pobierz wersję pdfVII   pobierz wersję pdfVIII pobierz wersję pdf
zajęcia artystyczne   pobierz wersję pdf  
technika IV-VI   pobierz wersję pdf  pobierz wersję pdf
wychowanie fizyczne IV-VII  pobierz wersję pdf  pobierz wersję pdf 
fizyka   pobierz wersję pdf VII – pobierz wersję pdf                VIII – pobierz wersję pdf
chemia   pobierz wersję pdf VII  – pobierz wersję pdf                                  VIII  – pobierz wersję pdf            
edukacja dla bezpieczeństwa  VIII pobierz wersję pdf  
język niemiecki VII – VIII pobierz wersję pdf VII  – pobierz wersję pdf                 VIII  – pobierz wersję pdf     

 

Komentowanie jest wyłączone.