Dokumenty

Dokumenty szkolne do pobrania w formacie *.pdf

 

          ZAŁĄCZNIKI DO STATUTU

 

Przedmiot klasa PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA: WYMAGANIA EDUKACYJNE

        

i KRYTERIA OCENIANIA

język angielski  I-III          

IV-VIII   

pobierz wersję pdf     

pobierz wersję pdf

I – pobierz wersję pdf 

II – pobierz wersję pdf    

III – pobierz wersję pdf  

IV – pobierz wersję pdf

V – pobierz wersję pdf

VI – pobierz wersję pdf

VII – pobierz wersję pdf

VIII – pobierz wersję pdf

edukacja wczesnoszkolna I-III  pobierz wersję pdf  pobierz wersję pdf
religia    pobierz wersję pdf  
etyka   pobierz wersję pdf pobierz wersję pdf
historia i społeczeństwo / historia    pobierz wersję pdf IV – pobierz wersję pdf         

V – pobierz wersję pdf

VI – pobierz wersję pdf

VII – pobierz wersję pdf

VIII – pobierz wersję pdf

wiedza o społeczeństwie   pobierz wersję pdf  pobierz wersję pdf
informatyka IV         

V

VI

VII

VIII

 pobierz wersję pdf         

pobierz wersję pdf

pobierz wersję pdf

pobierz wersję pdf

pobierz wersję pdf

IV – pobierz wersję pdf         

V – pobierz wersję pdf

VI – pobierz wersję pdf

VII –  pobierz wersję pdf

VIII –  pobierz wersję pdf

matematyka  IV-VIII pobierz wersję pdf  IV-VI pobierz wersję pdf         

VII-VIII  pobierz wersję pdf

muzyka  IV-VII  pobierz wersję pdf IV – pobierz wersję pdf         

V – pobierz wersję pdf

VI – pobierz wersję pdf

VII – pobierz wersję pdf

język polski  IV-VIII  pobierz wersję pdf IV  – pobierz wersję pdf          

V  – pobierz wersję pdf

VI  – pobierz wersję pdf

VII  – pobierz wersję pdf

VIII –  pobierz wersję pdf

przyroda   IV         

 VI

pobierz wersję pdf         

pobierz wersję pdf

IV  – pobierz wersję pdf          

VI  – pobierz wersję pdf

biologia V         

VII

VIII

pobierz wersję pdf         

pobierz wersję pdf

pobierz wersję pdf

V     pobierz wersję pdf         

VII   pobierz wersję pdf

VIII pobierz wersję pdf

zajęcia artystyczne   pobierz wersję pdf  
technika IV-VI   pobierz wersję pdf  pobierz wersję pdf
wychowanie fizyczne IV-VII  pobierz wersję pdf  pobierz wersję pdf 
fizyka   pobierz wersję pdf VII – pobierz wersję pdf         

VIII – pobierz wersję pdf

chemia   pobierz wersję pdf VII  – pobierz wersję pdf          

II gim – pobierz wersję pdf 

III gim  – pobierz wersję pdf

język niemiecki VII            

pobierz wersję pdf

 

 

   

VII  – pobierz wersję pdf       

 

 

Komentowanie jest wyłączone.