Dokumenty

Dokumenty szkolne do pobrania w formacie *.pdf

 

ZAŁĄCZNIK NR. 1 „Procedura działalności innowacyjnej” w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobroniu.   – pobierz wersję pdf,

 

Przedmiot klasa PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA: WYMAGANIA EDUKACYJNE  

i KRYTERIA OCENIANIA

język angielski  I-III   

IV-VIII   

  pobierz wersję pdf  

pobierz wersję pdf

III – pobierz wersję pdf,  

IV – pobierz wersję pdf

V – pobierz wersję pdf

VI – pobierz wersję pdf

VII – pobierz wersję pdf

VIII – pobierz wersję pdf

język angielski  

(gimnazjum)

III pobierz wersję pdf III – pobierz wersję pdf
edukacja wczesnoszzkolna I-III  pobierz wersję pdf  pobierz wersję pdf
religia    pobierz wersję pdf  
religia  

(gimnazjum)

  pobierz wersję pdf  
etyka   pobierz wersję pdf pobierz wersję pdf
etyka (gimnazjum)   pobierz wersję pdf  
historia i społeczeństwo / historia    pobierz wersję pdf IV – pobierz wersję pdf  

V – pobierz wersję pdf

VI – pobierz wersję pdf

VII – pobierz wersję pdf

VIII – pobierz wersję pdf

historia (gimnazjum)     pobierz wersję pdf III- pobierz wersję pdf
wiedza o społeczeństwie (gimnazjum)     pobierz wersję pdf III- pobierz wersję pdf
wiedza o społeczeństwie   pobierz wersję pdf  pobierz wersję pdf
zajęcia komputerowe /informatyka IV  

V

VI

VII

VIII

 pobierz wersję pdf  

pobierz wersję pdf

pobierz wersję pdf

pobierz wersję pdf

pobierz wersję pdf

IV – pobierz wersję pdf  

V – pobierz wersję pdf

VI – pobierz wersję pdf

VII –  pobierz wersję pdf

VIII –  pobierz wersję pdf

informatyka (gimnazjum) III pobierz wersję pdf  pobierz wersję pdf
matematyka  IV-VIII pobierz wersję pdf  IV-VI pobierz wersję pdf  

VII-VIII  pobierz wersję pdf

matematyka  

(gimnazjum)

II-III pobierz wersję pdf  pobierz wersję pdf 
muzyka  IV-VII  pobierz wersję pdf IV – pobierz wersję pdf  

V – pobierz wersję pdf

VI – pobierz wersję pdf

VII – pobierz wersję pdf

język polski  IV-VIII  pobierz wersję pdf IV  – pobierz wersję pdf   

V  – pobierz wersję pdf

VI  – pobierz wersję pdf

VII  – pobierz wersję pdf

VIII –  pobierz wersję pdf

język polski  

(gimnazjum)

III pobierz wersję pdf III  – pobierz wersję pdf
przyroda   IV  

 VI

pobierz wersję pdf  

pobierz wersję pdf

IV  – pobierz wersję pdf   

VI  – pobierz wersję pdf

biologia V  

VII

VIII

pobierz wersję pdf  

pobierz wersję pdf

pobierz wersję pdf

V     pobierz wersję pdf  

VII   pobierz wersję pdf

VIII pobierz wersję pdf

biologia   

(gimnazjum)

II-III pobierz wersję pdf II – pobierz wersję pdf  

III – pobierz wersję pdf

zajęcia techniczne (gimnazjum)   pobierz wersję pdf pobierz wersję pdf
zajęcia artystyczne   pobierz wersję pdf  
technika IV-VI   pobierz wersję pdf  pobierz wersję pdf
wychowanie fizyczne IV-VII  pobierz wersję pdf  pobierz wersję pdf 
fizyka   pobierz wersję pdf VII – pobierz wersję pdf  

VIII – pobierz wersję pdf

fizyka (gimnazjum)    pobierz wersję pdf  pobierz wersję pdf 
geografia  

(gimnazjum)

  pobierz wersję pdf II – pobierz wersję pdf  

III – pobierz wersję pdf

chemia   pobierz wersję pdf VII  – pobierz wersję pdf   

II gim – pobierz wersję pdf 

III gim  – pobierz wersję pdf

język niemiecki VII  

II gim

III gim

   

 pobierz wersję pdf

pobierz wersję pdf

pobierz wersję pdf

 

VII  – pobierz wersję pdf   

II gim – pobierz wersję pdf 

III gim  – pobierz wersję pdf

 

Komentowanie jest wyłączone.