Dokumenty

Dokumenty szkolne do pobrania w formacie *.pdf

 

Statut szkoły – pobierz wersję pdf,

Regulamin dowozów i odwozów  pobierz wersję pdf,

Baza projektów na rok szkolny 2017-2018  pobierz wersję pdf,

Program wychowawczo-profilaktyczny  pobierz wersję pdf,

 

Przedmiot klasa PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA: WYMAGANIA EDUKACYJNE

i KRYTERIA OCENIANIA

język angielski  I-III 

IV-VI 

  pobierz wersję pdf

  pobierz wersję pdf

II – pobierz wersję pdf

III – pobierz wersję pdf,

IV – pobierz wersję pdf

V – pobierz wersję pdf

VI – pobierz wersję pdf

VII – pobierz wersję pdf

język angielski

(gimnazjum)

II-III pobierz wersję pdf  II grupa A – pobierz wersję pdf

II grupa B – pobierz wersję pdf

III – pobierz wersję pdf

edukacja wczesnoszzkolna I-III  pobierz wersję pdf  pobierz wersję pdf
religia    pobierz wersję pdf  
religia

(gimnazjum)

  pobierz wersję pdf  
etyka   pobierz wersję pdf pobierz wersję pdf
historia i społeczeństwo / historia    pobierz wersję pdf IV – pobierz wersję pdf

V – pobierz wersję pdf

VI – pobierz wersję pdf

VII – pobierz wersję pdf

historia (gimnazjum)     pobierz wersję pdf  II – pobierz wersję pdf

III- pobierz wersję pdf

wiedza o społeczeństwie (gimnazjum)     pobierz wersję pdf  II – pobierz wersję pdf

III- pobierz wersję pdf

zajęcia komputerowe /informatyka  IV-VII  pobierz wersję pdf  pobierz wersję pdf

VII –  pobierz wersję pdf

informatyka (gimnazjum) II-III pobierz wersję pdf  pobierz wersję pdf
matematyka  IV-VII pobierz wersję pdf  pobierz wersję pdf
matematyka

(gimnazjum)

II-III pobierz wersję pdf  pobierz wersję pdf 
muzyka  IV-VII  pobierz wersję pdf IV – pobierz wersję pdf

V – pobierz wersję pdf

VI – pobierz wersję pdf

VII – pobierz wersję pdf

język polski  IV-VII  pobierz wersję pdf IV  – pobierz wersję pdf 

V  – pobierz wersję pdf

VI  – pobierz wersję pdf

VII  – pobierz wersję pdf

język polski

(gimnazjum)

II-III pobierz wersję pdf  II  – pobierz wersję pdf 

III  – pobierz wersję pdf

przyroda   IV-VI pobierz wersję pdf IV  – pobierz wersję pdf 

V  – pobierz wersję pdf 

VI  – pobierz wersję pdf

biologia VII pobierz wersję pdf pobierz wersję pdf
biologia 

(gimnazjum)

II-III pobierz wersję pdf II – pobierz wersję pdf

III – pobierz wersję pdf

zajęcia techniczne (gimnazjum)   pobierz wersję pdf pobierz wersję pdf
zajęcia artystyczne   pobierz wersję pdf  
technika IV-VI   pobierz wersję pdf  pobierz wersję pdf
wychowanie fizyczne IV-VII  pobierz wersję pdf  pobierz wersję pdf 
fizyka   pobierz wersję pdf pobierz wersję pdf
geografia

(gimnazjum)

  pobierz wersję pdf II – pobierz wersję pdf

III – pobierz wersję pdf

chemia   pobierz wersję pdf VII  – pobierz wersję pdf 

II gim – pobierz wersję pdf 

III gim  – pobierz wersję pdf

język niemiecki VII

II gim

III gim

 

 pobierz wersję pdf

pobierz wersję pdf

pobierz wersję pdf

 

VII  – pobierz wersję pdf 

II gim – pobierz wersję pdf 

III gim  – pobierz wersję pdf

 

Komentowanie jest wyłączone.