Dokumenty

Dokumenty szkolne do pobrania w formacie *.pdf

 

          ZAŁĄCZNIKI DO STATUTU

 

Przedmiot klasa PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA: WYMAGANIA EDUKACYJNE                              

        

i KRYTERIA OCENIANIA

język angielski  I-III                                 

 IV-VIII   

pobierz wersję pdf                                   

pobierz wersję pdf

I – pobierz wersję pdf                               

II – pobierz wersję pdf    

III – pobierz wersję pdf  

IV – pobierz wersję pdf

V – pobierz wersję pdf

VI – pobierz wersję pdf

VII – pobierz wersję pdf

VIII – pobierz wersję pdf

edukacja wczesnoszkolna I-III      

pobierz wersję pdf

 pobierz wersję pdf
religia  I-V    

VII-VIII

pobierz wersję pdf    

pobierz wersję pdf

 
etyka   pobierz wersję pdf pobierz wersję pdf
historia     pobierz wersję pdf IV – pobierz wersję pdf                            V – pobierz wersję pdf

VI – pobierz wersję pdf

VII – pobierz wersję pdf

VIII – pobierz wersję pdf

wiedza o społeczeństwie   pobierz wersję pdf  pobierz wersję pdf
informatyka  
pobierz wersję pdf
IV – pobierz wersję pdf                  

V – pobierz wersję pdf

VI – pobierz wersję pdf

VII –  pobierz wersję pdf

VIII –  pobierz wersję pdf

matematyka  IV-VIII pobierz wersję pdf IV pobierz wersję pdf                        

V pobierz wersję pdf     

VI pobierz wersję pdf     

VII pobierz wersję pdf     

VII pobierz wersję pdf   

muzyka  IV-VII  pobierz wersję pdf IV – pobierz wersję pdf 

V – pobierz wersję pdf

VI – pobierz wersję pdf

VII – pobierz wersję pdf

język polski  IV-VIII  pobierz wersję pdf IV  – pobierz wersję pdf  

V  – pobierz wersję pdf

VI  – pobierz wersję pdf

VII  – pobierz wersję pdf

VIII –  pobierz wersję pdf

przyroda   IV      pobierz wersję pdf    IV   pobierz wersję pdf    
biologia V                                  

VI

VII

VIII

pobierz wersję.pdf                     

pobierz wersję pdf

pobierz wersję pdf

pobierz wersję pdf

V     pobierz wersję pdf                     

VI  pobierz wersję pdf

VII   pobierz wersję pdf

VIII pobierz wersję pdf

zajęcia artystyczne   pobierz wersję pdf  
technika IV-VI   pobierz wersję pdf  pobierz wersję pdf
wychowanie fizyczne IV-VII  pobierz wersję pdf  pobierz wersję pdf 
fizyka   pobierz wersję pdf VII – pobierz wersję pdf               

VIII – pobierz wersję pdf

chemia   pobierz wersję pdf VII  – pobierz wersję pdf                                

VIII  – pobierz wersję pdf            

edukacja dla bezpieczeństwa  VIII pobierz wersję pdf  
język niemiecki VII – VIII pobierz wersję pdf VII  – pobierz wersję pdf                

VIII  – pobierz wersję pdf     

 

Komentowanie jest wyłączone.