Akcje

Akcje

Po raz kolejny usypaliśmy Górę Grosza. Codziennie uczniowie systematycznie zapełniali puszkę groszami, by wspomóc dzieci, które z różnych powodów nie mieszkają w swoich rodzinnych domach. Nasza szkoła zebrała w tym roku kwotę 393,66 zł. Dziękujemy wszystkim za wsparcie tej wspaniałej akcji.

There are no images in the gallery.

Szklanka mleka

Nasza szkoła już kolejny rok bierze udział w programie ,,Szklanka mleka’’, którego koordynatorem jest Agencja Rynku Rolnego. Celem tego programu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. U nas cieszy się on rosnącym zainteresowaniem. W tym roku szkolnym w programie tym w naszej szkole bierze udział około 200 dzieci ze wszystkich klas.

W ramach programu dzieci i uczniowie spożywają mleko białe, które jest darmowe i mleko smakowe o różnej zawartości tłuszczu, za które uczniowie płacą niewielkie kwoty.

Cieszy fakt, że dzieci chętnie piją mleko i rozumieją znaczenie jego spożywania dla własnego zdrowia. Kto jeszcze nie przekonał się do jego spożywania, niech spróbuje, a nie będzie żałował.

Owoce w szkole

Komisja Europejska w 2009 roku powołała do życia program ,,Owoce w szkole’’’ biorąc pod uwagę zmniejszającą się ilość owoców i warzyw spożywaną głównie przez dzieci. Polska także przystąpiła do tego programu, co pozwoliło naszej szkole realizować go już od kilku lat. Jego koordynatorem jest Agencja Rynku Rolnego.

Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych. Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego.

W ramach programu „Owoce w szkole” dzieciom udostępniane są owoce i warzywa przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe, zdrowe. Owoce, warzywa oraz soki nie mogą zawierać dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących. W naszej szkole w programie bierze udział 104 uczniów z klas I- III. Dzieci bardzo chętnie spożywają dostarczane warzywa i owoce, a nauczyciele starają się propagować ich spożywanie i kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe poprzez pogadanki i różnorodne zajęcia o tematyce zdrowotnej.

Uczymy się oszczędzać

W październiku 2012 roku została powołana Szkolna Kasa Oszczędności przy Szkole Podstawowej w Dobroniu. Działa ona pod patronatem Banku Spółdzielczego Pa-Co Bank w Pabianicach.

Pomysł powstania SKO w naszej szkole narodził się z myślą zaszczepienia wśród uczniów idei gospodarowania posiadanymi kieszonkowymi oszczędnościami. Chcemy nauczyć dzieci, że nawet najmniejszy systematycznie odkładany pieniądz w bliższej czy dalszej przyszłości przyniesie zysk w postaci:

zgromadzonej kwoty na zakup wymarzonej rzeczy,
kieszonkowego ma wycieczkę czy wakacje,
nagrody za systematyczne oszczędzanie w SKO.

Do SKO należy 15 uczniów z klas I-III. Systematycznie oszczędzają: Marcel Dąbrowski, Klaudia Janeczek, Amanda Hardegger.

Komentowanie jest wyłączone