Ubezpieczenia

Ubezpieczenie 2018/2019

Skan polisy ubezpieczeniowej

Ogólne warunki ubezpieczenia wraz z wyłączeniami oraz trybem zgłaszania i rozpatrywania skarg zgłaszanych przez ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia

Procedura zgłaszania roszczeń NNW

 

 

Kontakt do pośrednika ubezpieczeniowego

Łukasz Jóźwiak
Dyrektor Krajowy

tel. kom. 692 981 172
ljozwiak@multitop.com.pl

 

 

 

Komentowanie jest wyłączone.