Ubezpieczenia

Ubezpieczenie 2019/2020

Skan polisy ubezpieczeniowej  strona 1   strona 2    strona 3

Ogólne warunki ubezpieczenia

Procedura zgłaszania roszczeń NNW

Ubezpieczenie 2018/2019

Skan polisy ubezpieczeniowej

Ogólne warunki ubezpieczenia wraz z wyłączeniami oraz trybem zgłaszania i rozpatrywania skarg zgłaszanych przez ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia

Procedura zgłaszania roszczeń NNW

Kontakt do pośrednika ubezpieczeniowego

Łukasz Jóźwiak
Dyrektor Krajowy

tel. kom. 692 981 172
ljozwiak@multitop.com.pl

 

Szanowni Państwo,

jeśli ktoś nie będzie korzystał z ubezpieczenia grupowego od następstw niebezpiecznych wypadków uczniów w szkole – może ubezpieczyć się indywidualnie.

Informujemy, iż przygotowany został jednolity program ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów i podopiecznych placówek oświatowo-wychowawczych na rok szkolny 2019/2020.

Informacja o szczegółach oferty i sposobie przystąpienia do ubezpieczenia znajduje się na stronie www.kolorowennw.pl

 

 

 

 

Komentowanie jest wyłączone.