Ubezpieczenia

Ubezpieczenie 2020/2021

Informujemy, że szkoła nie uczestniczy w wyborze ubezpieczenia uczniów.
Decyzją Prezydium Rady Rodziców, każdy rodzic (opiekun prawny), dokonuje zakupu polisy dla swojego dziecka indywidualnie.
Obecna polisa obowiązuje do 31 sierpnia 2020 r

Ubezpieczenie 2019/2020

Skan polisy ubezpieczeniowej  strona 1   strona 2    strona 3

Ogólne warunki ubezpieczenia

Procedura zgłaszania roszczeń NNW

 

 

 

 

 

 

Komentowanie jest wyłączone.