Program Szkolny Klub Sportowy

Nasza szkoła uczestnikiem Programu   „Szkolny Klub Sportowy ” pod patronatem Ministra Sporu i Turystyki

ZAŁOŻENIA PROGRAMU „SZKOLNY KLUB SPORTOWY” 2017

 Program „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Cele programu:                                                                                                                                                  

  • stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;
  • poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;                                                                                                                            
  • promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;                                                    
  • zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;                                                                                                                                                                
  • stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;                                                     
  • tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;      
  • optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;
  • promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;
  • wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

W ramach tego programu, realizowanego przez p. Macieja Więclewskiego, są prowadzone zajęcia w dwóch grupach ( dziewcząt i chłopców), w wymiarze 2 godzin tygodniowo na każdą grupę. Program trwa od 30.01.2017 do 15.12.2017.                                  

Komentowanie jest wyłączone.