Biblioteka

GODZINY PRACY BIBLIOTEI SZKOLNEJ

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
 12:50 – 13:50 12:50 – 14:50 10:00– 11:00 9:00 – 11:00 9:00 – 10:00
    12:00 – 14:00 12:50 – 14:50 11:00 – 13:00

Zaproszenie do udziału w konkursie czytelniczym

BIBLIOTEKA SZKOLNA zaprasza uczniów klas kl. 3–4 oraz 5–6 do udziału w powiatowym konkursie
na hasła promujące czytelnictwo “MAGIA CZYTANIA”, którego organizatorami są: CRE WŁ w Łodzi – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia w Pabianicach oraz Sieć Bibliotekarzy Powiatu Pabianickiego.

Cele konkursu:

 • promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności,
 • rozwijanie zdolności językowych.

Zasady:

 • hasła w formie pisemnej (wydruk komputerowy lub czytelny zapis ręczny na kartce) należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do dnia 30 października 2023 roku,
 • na odwrocie kartki z hasłem należy przykleić ZAŁĄCZNIK NR 1, który do pobrania jest w szkolnej bibliotece,
 • do kartek z hasłem należy dołączyć podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych ucznia oświadczenia, których treść zawierają: ZAŁĄCZNIK NR 2 i ZAŁĄCZNIK NR 3 (również do pobrania w szkolnej bibliotece). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak wymaganych oświadczeń podpisanych przez opiekunów prawnych uczestnika skutkuje jednak odrzuceniem zgłoszonej pracy konkursowej,
 • każdy uczeń może złożyć na konkurs tylko jedno hasło,
 • przystąpienie ucznia do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją w/w warunków.

Termin:

 • Czas trwania konkursu: 3 – 31 październik 2023 r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu: 3 – 10 listopad 2023 r.

Ocena:

 • oceniana będzie oryginalność,
 • pomysłowość i kreatywność,
 • adekwatność do tematu konkursu,
 • prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Organizatorów konkursu,
 • wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy,
 • laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe,
 • prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria – uczniowie klas 3-4 szkół podstawowych

II kategoria – uczniowie klas 5-6 szkół podstawowych.

Zapraszamy 😊

 

Komentowanie jest wyłączone.