Biblioteka

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19

Na czas trwającej pandemii COVID-19 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wprowadzone zostają nowe zasady, do których przestrzegania zobowiązane są wszystkie osoby korzystające z biblioteki szkolnej. 

  • W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość (rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m). Zaleca się, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze), jeśli takie są wyznaczone.
  • W widocznym miejscu, np. przed wejściem, umieszczona zostaje informacja o maksymalnej liczbie odwiedzających (3 osoby), mogących jednocześnie przebywać w bibliotece szkolnej.
  • Ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie.
  • Ograniczony zostaje dostęp do czytelni, księgozbioru, czasopism i komputerów.
  • Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum, tj. do wydania wcześniej zamówionych książek. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans społeczny – nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych. Zamawiać wybrane tytuły można bezpośrednio u nauczyciela bibliotekarza lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

 

 

Komentowanie jest wyłączone.