Hymn szkoły

1.
„Wielki świat małym stawać się może,
gdy go ogarnie miłość i wiedza;
gdy duch młodości wzlata w przestworze,
a myśl szlachetna czyny uprzedza.

Ref.

Jan Paweł II, papież wspaniały,
czuwa nad nami w każdej dziedzinie.
Od nas cześć, troska, wysyłek cały,
by sławnym czynić wciąż Jego imię.

2.

Wezwań przed nami jest co niemiara,
a możliwości ograniczone;
niech światłem będzie pokój i wiara,
i podążanie w najlepszą stronę.

Ref.

Jan Paweł II, papież wspaniały,
czuwa nad nami w każdej dziedzinie.
Od nas cześć, troska, wysyłek cały,
by sławnym czynić wciąż Jego imię.

Autor tekstu: o. redemptorysta Stanisław Gruszka

Kompozytor melodii: dr Jan Mikołaj Gładysz

Komentowanie jest wyłączone.