Pedagog Szkolny

  „Przychodzą w życiu takie chwile,

 w których człowiek nie powinien być sam”

 Zwróć  się do pedagoga szkolnego gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

 

Wioleta Wojdyńska – Kusiak (klasy IV- VIII) 

tel. 517-412-445

BUDYNEK B

 

PONIEDZIAŁEK      WTOREK          ŚRODA           CZWARTEK         PIĄTEK

8.00-13.00           8.00-14.00     8.00-13.00        8.00 -12.00      8.00-10.00

Istnieje możliwość konsultacji w godzinach popołudniowych po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 43 677-20-66, kom. 517-412-445 (dwa dni przed planowaną wizytą w szkole).

 

 

LILIANA DĄBROWSKA (klasy I-III oraz oddziały przedszkolne)

tel. 517-418-275

BUDYNEK A

     

PONIEDZIAŁEK      WTOREK             ŚRODA            CZWARTEK          PIĄTEK

10.00-11.00          10.00-12.00    10.00-13.00       10.00-12.00        10.00-12.00                       

12.00-13.00

Dodatkowe konsultacje z rodzicami: wg harmonogramu konsultacji z nauczycielami, spotkań z wychowawcą klasy lub po uzgodnieniu telefonicznym                         

 

Zadania, które w myśl najnowszego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej zostały przypisane szkolnemu pedagogowi.

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki.
 2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki.
 3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
 4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
 5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
 6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych
  w sytuacjach kryzysowych.
 7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
  • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
  • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

                                             

                                      

Komentowanie jest wyłączone.