Dodatkowe dni wolne

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY

 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobroniu, ustala terminy  dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

w roku szkolnym 2017/2018

  • 22 grudnia 2017r.
  • 30 kwietnia 2018r.
  • 2 maja 2018 r.
  • 4 maja 2018 r.
  • 1 czerwca 2018 r. (zajęcia będą odpracowane w czasie Festynu  szkolnego)
  • 18,19,20 kwietnia 2018 r.- (egzamin gimnazjalny), dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych dla klas IV-VII i klas gimnazjalnych, zajęcia dydaktyczne będą miały dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie z klas I-III

 W tych dniach szkoła ma obowiązek zorganizować zajęcia opiekuńczo – wychowawcze i poinformować rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości udziału uczniów  w tych zajęciach.

 

Komentowanie jest wyłączone.