Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

1 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2020 r.
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2021 r.
3 Ferie zimowe 14 – 27 lutego 2022 r.
4 Wiosenna przerwa świąteczna 14 – 19 kwietnia 2022 r.
5 Egzamin ósmoklasisty 24, 25, 26 maja 2022 r.  

13, 14, 15 czerwca 2022 r. – termin dodatkowy

6 Dni ustawowo wolne: (święta państwowe i kościelne): 11 listopada 2021 – Święto Niepodległości  

25 grudnia 2021 –  Boże Narodzenie (pierwszy dzień)

26 grudnia 2021 – Boże Narodzenie (drugi dzień)

1 stycznia 2022 – Nowy Rok

6 stycznia 2022 – Święto Trzech Króli

17 kwietnia 2022 – Wielkanoc

18 kwietnia 2022 – Poniedziałek Wielkanocny

1 maja 2022 – Święto Pracy

3 maja 2022 – Święto Konstytucji 3 Maja

16 czerwca  2022 – Boże Ciało

7 Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych ustalone w porozumieniu z Radą Rodziców      

 

14.10.2021 r.     (dyżur świetlicowy)  

15.10.2021 r.     (dyżur świetlicowy)

12.11.2021 r.     (dyżur świetlicowy)

07.01.2022 r.     (dyżur świetlicowy)

02.05.2022 r.     (dyżur świetlicowy)

24, 25, 26. 05. 2022 r.   (dyżur świetlicowy)

Nie dotyczy oddziałów przedszkolnych

17.06.2021 r.     (dyżur świetlicowy)

8 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24 czerwca 2022 r.
9 Ferie letnie 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

Komentowanie jest wyłączone.