Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

1 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2022 r.
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2022 r.
3 Ferie zimowe 16 – 27 stycznia 2023 r.
4 Wiosenna przerwa świąteczna 6 – 11 kwietnia 2023 r.
5 Egzamin ósmoklasisty 23, 24, 25 maja 2023 r.    

12, 13, 14 czerwca 2023 r. – termin dodatkowy

6 Dni ustawowo wolne: (święta państwowe i kościelne): 11 listopada 2022 – Święto Niepodległości   

25 grudnia 2022 –  Boże Narodzenie (pierwszy dzień)

26 grudnia 2022 – Boże Narodzenie (drugi dzień)

1 stycznia 2023 – Nowy Rok

6 stycznia 2023 – Święto Trzech Króli

9 kwietnia 2023 – Wielkanoc

10 kwietnia 2023 – Poniedziałek Wielkanocny

1 maja 2023 – Święto Pracy

3 maja 2023 – Święto Konstytucji 3 Maja

8 czerwca  2023 – Boże Ciało

7 Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych ustalone w porozumieniu z Radą Rodziców        

 

14.10.2022 r. Dzień Komisji Edukacji Narodowej 

                             (dyżur świetlicowy)  

31.10.2022 r.     (dyżur świetlicowy)

02.05.2023 r.     (dyżur świetlicowy)

04.05.2023 r.    (dyżur świetlicowy)

05.05.2023 r.     (dyżur świetlicowy)

23, 24, 25. 05. 2023 r.   egzamin ósmoklasisty

                            (dyżur świetlicowy)

Nie dotyczy oddziałów przedszkolnych

09.06.2023 r.     (dyżur świetlicowy)

8 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23 czerwca 2023 r.
9 Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

Komentowanie jest wyłączone.