Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

1 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 WRZEŚNIA 2023 R.
2 Zimowa przerwa świąteczna 23-31 GRUDNIA 2023 R.
3 Ferie zimowe 29 STYCZNIA- 11 LUTEGO 2024 R.
4 Wiosenna przerwa świąteczna 28 MARCA- 2 KWIETNIA 2024 R.
5 Egzamin ósmoklasisty 14,15,16 MAJA 2024 R.

10,11,12 CZERWCA 2024 R.- TERMIN DODATKOWY

6 Dni ustawowo wolne: (święta państwowe i kościelne): Święto Niepodległości- 11 listopada 2023 r. ( środa)

Boże Narodzenie(pierwszy dzień)- 25 grudnia 2023 r. (poniedziałek)

Boże Narodzenie (drugi dzień)- 26 grudnia 2023 r. (wtorek)

Nowy Rok- 1 stycznia 2024 r. (poniedziałek)

Święto Trzech Króli/ Objawienie Pańskie- 6 stycznia 2024 r.

Wielkanoc- 31 marca 2024 r. (niedziela)

Poniedziałek Wielkanocny- 1 kwietnia 2024 r. (poniedziałek)

Święto Pracy- 1 maja 2024 r. (środa)

Święto Konstytucji 3 Maja- 3 maja 2024 r. (piątek)

Boże Ciało- 30 maja 2024 r. (czwartek)

7 Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych ustalone w porozumieniu z Radą Rodziców          02.11.2023 r.- czwartek (dyżur świetlicowy)
03.11.2023 r. – piątek (dyżur świetlicowy)
22.12.2023 r.- piątek (dyżur świetlicowy)
02.05.2024 r.- czwartek (dyżur świetlicowy)
14,15,16.05.2024 r.- wtorek, środa, czwartek (dyżur świetlicowy)- nie dotyczy oddziałów przedszkolnych
31.05.2024 r.- piątek (dyżur świetlicowy)
8 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 CZERWCA 2024 R.
9 Ferie letnie 22 CZERWCA – 31 SIERPNIA 2024 R.

Komentowanie jest wyłączone.