Ocenianie wewnątrzszkolne

Zasady oceniania i wymagania edukacyjne

Przedmiot klasa PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA: WYMAGANIA EDUKACYJNE i KRYTERIA OCENIANIA
język angielski  I-III

 IV-VIII   

pobierz wersję pdf

pobierz wersję pdf

I – pobierz wersję pdf 

II – pobierz wersję pdf


III – pobierz wersję pdf


IV – pobierz wersję pdf


V – pobierz wersję pdf


VI – pobierz wersję pdf


VII – pobierz wersję pdf


VIII – pobierz wersję pdf

edukacja wczesnoszkolna I-III pobierz wersję pdf I – pobierz wersję pdf
 II – pobierz wersję pdf
 III – pobierz wersję pdf  
religia

 I-V


VII-VIII

pobierz wersję pdf
pobierz wersję pdf
 
etyka   pobierz wersję pdf pobierz wersję pdf
historia     pobierz wersję pdf IV – pobierz wersję pdf
 V – pobierz wersję pdf
VI – pobierz wersję pdf
VII – pobierz wersję pdf
VIII – pobierz wersję pdf
wiedza o społeczeństwie   pobierz wersję pdf  pobierz wersję pdf
informatyka  
pobierz wersję pdf
IV – pobierz wersję pdf
V – pobierz wersję pdf
VI – pobierz wersję pdf
VII –  pobierz wersję pdf
VIII –  pobierz wersję pdf
matematyka  IV-VIII pobierz wersję pdf IV pobierz wersję pdf
V pobierz wersję pdf
VI pobierz wersję pdf 
VII pobierz wersję pdf 
VII pobierz wersję pdf   
muzyka  IV-VII  pobierz wersję pdf IV – pobierz wersję pdf
V – pobierz wersję pdf
VI – pobierz wersję pdf
VII – pobierz wersję pdf
język polski  IV-VIII  pobierz wersję pdf IV  – pobierz wersję pdf
V  – pobierz wersję pdf
VI  – pobierz wersję pdf
VII  – pobierz wersję pdf
VIII –  pobierz wersję pdf
przyroda   IV      pobierz wersję pdf    IV   pobierz wersję pdf    
biologia V
VI
VII
VIII
pobierz wersję.pdf
pobierz wersję pdf
pobierz wersję pdf
pobierz wersję pdf
V     pobierz wersję pdf
VI  pobierz wersję pdf
VII   pobierz wersję pdf
VIII pobierz wersję pdf
zajęcia artystyczne   pobierz wersję pdf  
technika IV-VI   pobierz wersję pdf  pobierz wersję pdf
wychowanie fizyczne IV-VII  pobierz wersję pdf  pobierz wersję pdf 
fizyka   pobierz wersję pdf VII – pobierz wersję pdf
VIII – pobierz wersję pdf
chemia   pobierz wersję pdf VII  – pobierz wersję pdf
VIII  – pobierz wersję pdf            
edukacja dla bezpieczeństwa  VIII pobierz wersję pdf  
język niemiecki VII – VIII pobierz wersję pdf VII  – pobierz wersję pdf
VIII  – pobierz wersję pdf     

Komentowanie jest wyłączone.