Program “Erasmus+”

Pliki do pobrania

ZAJĘCIA PRZYGOTOWAWCZE
– PROGRAM ERASMUS +, SEKTOR EDUKACJA SZKOLNA WSPÓLFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

 

Z dniem 5 września rozpoczęły się w naszej szkole zajęcia przygotowawcze do wyjazdu do Grecji w ramach programu Erasmus+.
Wyjeżdżający uczniowie biorą udział w zajęciach z języka greckiego, które ułatwią im odnalezienie się w greckiej rzeczywistości, a może nawet pozwolą na nawiązanie znajomości, przyjaźni z greckimi rówieśnikami.
Oczywiście nie zapominamy, że w ramach programu uczniowie doskonalą swoją znajomość języka angielskiego, stąd zajęcia przygotowawcze z tego języka. Przed wyjazdem warto powtórzyć słownictwo, zwroty, nie mówiąc o gramatyce, aby dobrze radzić sobie na miejscu w hotelu, sklepie, przy zakupie pamiątek, czy wykonywaniu zadań projektowych.
W ramach zajęć przygotowawczych uczniowie spotykają się z psychologiem, który pomaga im przygotować się na dwutygodniową rozłąkę, długą podróż, nowe miejsce i wyzwania związane z wyjazdem.
Zajęcia przygotowawcze to również zapoznanie z grecką kulturą, przypomnienie historii starożytnej Grecji, informacje o dawnej i dzisiejszej Grecji, jej tradycjach, obyczajach, ale i o życiu codziennym i zwyczajach dzisiejszych Greków.
Wszystkie te zagadnienia to baza teoretyczna do stworzenia prac multimedialnych przez uczestników projektu.
Nasi uczniowie biorą również udział w zajęciach z bezpieczeństwa i higieny, aby podczas podróży i pobytu zachowywać się odpowiedzialnie, nie łamać obowiązujących przepisów i bezpiecznie powrócić do kraju i do naszej szkoły.

Oczywiście nie zapomnieliśmy również o przygotowaniu z wiedzy ekologicznej, gdyż tego działu dotyczył złożony przez szkołę wniosek. W ramach warsztatów uczniowie przypomnieli sobie wiadomości z ekologii oraz zapoznali się z greckim podejściem do tematu. Zdobyte wiadomości pozwolą sprawniej wykonywać zadania projektowe już na miejscu w Grecji.

ZEBRANIE RODZICÓW

– PROGRAM ERASMUS +, SEKTOR EDUKACJA SZKOLNA WSPÓLFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

 

W dniu 14 września 2023 r. odbyło się w naszej szkole zebranie rodziców uczniów, którzy biorą udział w wyjeździe do Grecji w ramach programu Erasmus+.
Zebranie prowadziły Dyrektor Szkoły Pani Agnieszka Dolewa oraz Wicedyrektor Pani Wioletta Neugebauer.
Podczas zebrania zostały przedstawione rodzicom informacje dotyczące transportu, trasy jaką pokonają uczestnicy, miejsca pobytu, rodzajów zajęć w jakich dzieci będą brały udział.
Pani Dyrektor przedstawiła kadrę opiekunów. Dodatkowo rodzice wzięli udział w warsztatach z psychologiem Panią Izabelą Stępień, która wskazała im w jaki sposób powinni przygotować swoje dzieci na dwutygodniową rozłąkę.
Rodzice otrzymali również informacje dotyczące wielkości bagażu, koniecznych do zabrania rzeczy.
Podczas zebrania dyskutowano również na temat ubezpieczenia (obowiązkowego i dodatkowego).
Rodzice mieli wiele pytań, ale na koniec wychodzili zadowoleni, z przekonaniem, że otrzymane informacje pomogą im w odpowiedni sposób przygotować dzieci do udziału w wielkiej przygodzie jaką jest wyjazd do Grecji w ramach Programu Erasmus+.

Komentowanie jest wyłączone.