Autobusy

Autobusy szkolne w roku szkolnym 2023/2024

PLAN DOWOZU

Autobus/bus numer Trasa Godzina
1 Poleszyn 7.15
Orpelów 7.20
Orpelów Numerki 7.20
Kolumna ul Piekarnicza 7.25
Kolumna PKP 7.30
Przygoń 7.30
Dobroń ul Wrocławska 7.30
SP w Mogilnie Dużym 7.40
Mogilno (łącznik) 7.45
Dobroń Duży 7.50
SP w Dobroniu 7.55
2 Barycz 7.00
Mogilno Duże 7.05
Kolonia Ldzań 7.10
Brogi 7.15
Zimne Wody 7.20
Morgi 7.25
Ldzań 7.30
SP w Mogilnie Dużym 7.40
Róża 7.45
SP w Mogilnie Dużym 7.55
SP w Dobroniu 8.00
                3       Dobroń ul Sportowa 7.30
Szczerki 7.35
Wymysłów Francuski 7.45
Wincentów 7.55
Markówka 8.00
SP w Dobroniu 8.05
PLAN ODWOZU   OBOWIĄZUJE W PONIEDZIAŁEK, ŚRODĘ I PIĄTEK  
  • ODWÓZ PO PIĄTEJ GODZINIE LEKCYJNEJ BĘDZIE REALIZOWANY WG. PLANU:
 
Dzień tygodnia Autobus numer Trasa Godzina
Poniedziałek Środa Piątek     3 SP Dobroń 12.55
Dobroń ul. Sportowa, Szczerki, Wymysłów Francuski, Wincentów, Markówka  
 
  • ODWÓZ PO SIÓDMEJ GODZINIE LEKCYJNEJ BĘDZIE REALIZOWANY WG. PLANU:
 
Dzień tygodnia Autobus numer Trasa Godzina
Poniedziałek Środa Piątek   1 SP w Mogilnie Dużym 14.30
SP Dobroń 14.50
Kolumna PKP, Kolumna ul Piekarnicza, Orpelów Numerki, Orpelów, Poleszyn  
  3 SP Dobroń 14.45
Dobroń ul. Sportowa, Szczerki, Wymysłów Francuski, Wincentów, Markówka, Dobroń Duży,Mogilno (łącznik)  
  PLAN ODWOZU   OBOWIĄZUJE WE WTOREK I CZWARTEK  
  • ODWÓZ PO SZÓSTEJ GODZINIE LEKCYJNEJ BĘDZIE REALIZOWANY WG. PLANU:
Dzień tygodnia Autobus numer Trasa Godzina
wtorek czwartek     1 SP Dobroń  13.50
Dobroń ul. Wrocławska, Orpelów Numerki, Orpelów, Poleszyn  
      3 SP Dobroń  13.50
Dobroń ul. Sportowa, Szczerki, Wymysłów Francuski, Wincentów, Markówka  
 
  • ODWÓZ PO SIÓDMEJ/ÓSMEJ GODZINIE LEKCYJNEJ BĘDZIE REALIZOWANY WG. PLANU:
 
Dzień tygodnia Autobus numer Trasa Godzina
wtorek czwartek       2 SP Dobroń 15.45
 Kolumna PKP, Kolumna ul Piekarnicza, Orpelów Numerki, Orpelów, Poleszyn  
  3 SP Dobroń  15.45
Dobroń ul. Sportowa, Szczerki, Wymysłów Francuski, Wincentów, Markówka, Mogilno (łącznik)  
        

Komentowanie jest wyłączone.