Wolontariat

DROGI UCZNIU!!!

ZAPRASZAMY CIĘ DO PRACY W SZKOLNYM WOLONTARIACIE

 1. Idea wolontariatu
 • Podaruj drugiemu, to, co bezcenne – swój uśmiech, życzliwość i czas
 • Ty również możesz być wspaniały i tworzyć lepszy świat

Wolontariuszem może zostać niemal każdy. Nie liczy się tutaj płeć, rasa, narodowość, wyznanie czy przekonania polityczne. Wolontariusz nie musi mieć żadnych specjalnych kwalifikacji ani doświadczenia. Jedynymi kryteriami są tu silna motywacja i trochę wolnego czasu, który gotowi jesteśmy poświęcić innym.

 1. Cele wolontariatu
 • zwiększenie wrażliwości młodzieży na potrzeby innych,
 • tworzenie więzi między członkami SKC a środowiskiem lokalnym,
 • kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich,
 • rozwijanie empatii u uczniów,
 • poszerzanie wiedzy uczniów w różnych dziedzinach,
 • inspirowanie młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego,
 • zwiększanie satysfakcji uczniów z wykonywanej pracy,
 • kreowanie twórczej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji i poszerzaniu własnych zainteresowań,
 • nabywanie doświadczeń i umiejętności społecznych,
 • kształtowanie umiejętności działania zespołowego,
 • współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się,
 • kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły i regionu,
 • realizowanie programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły,
 • współdziałanie z organizacjami i instytucjami.

             

         3. Zadania

 • Uczeń zgłaszający chęć pracy w szkolnym wolontariacie, przechodzi szkolenie z zakresu „Wolontariat w szkole” a następnie wypełnia kwestionariusz wolontariusza, który wskazuje predyspozycje danego ucznia i określi jego dyspozycyjność.
 • Wolontariusz jest odpowiedzialny za realizację zadań zgodnie z przyjętym planem pracy szkolnego wolontariatu, przygotowuje opis miejsca, czas realizacji akcji charytatywnych oraz sporządza raport z przeprowadzonej działalności.

Koordynator: Wioleta Wojdyńska – Kusiak 

 

PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU – pobierz wersję pdf,

 

 

Komentowanie jest wyłączone.