Wzory dokumentów

Dane ucznia do potrzeb medycyny szkolnej – pobierz wersję pdf,

Deklaracja dowozu 2023 2024 – pobierz wersję pdf,

Klauzula informacyjna monitoring – pobierz wersję pdf,

Ogólna klauzula informacyjna – pobierz wersję pdf,

Oświadczenia rodziców – pobierz wersję pdf,

Oświadczenie o nieuczęszczaniu na lekcje religii – pobierz wersję pdf,

Oświadczenie WDŻ – pobierz wersję pdf,

Zwolnienie z zajęć WF – pobierz wersję pdf,

Zgoda autobus szkolny – pobierz wersję pdf,

Zgoda wizerunek konkursy – pobierz wersję pdf,

Komentowanie jest wyłączone.