IV Gminny Konkurs Profilaktyczny

W dniu 4.04.2004 w Szkole Podstawowej im. J.Wajsówny w Chechle Drugim odbył się IV Gminny Konkurs Profilaktyczny pod hasłem „Jedno zdrowie mam, więc o nie dbam”. Celem konkursu było propagowanie profilaktyki uzależnień, zdrowego stylu życia wolnego od nałogów oraz zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu.   Szkoły z Chechła Drugiego, Dobronia…

Czytaj więcej