Osoby odpowiedzialne

Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o podejrzeniu  krzywdzenia lub posiadaniu informacji o krzywdzeniu małoletnich
 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobroniu

  1. Wicedyrektor szkoły p. Wioletta Neugebauer– koordynator d.s wdrażania Standardów Ochrony Małoletnich.

Gabinet wicedyrektora: parter budynku B, sekretariat/ codziennie w godzinach pracy sekretariatu

Z wicedyrektorem można kontaktować się: przez dziennik elektroniczny, mailowo: szkoladobron@o2.pl  ; telefonicznie: (43) 677 26 14, (43) 677 20 66

  1. Pedagog szkolny p. Wioleta Wojdyńska- Kusiak– koordynator wdrażania do praktyki szkolnej zasad określonych w Standardach Ochrony Małoletnich.

Gabinet pedagoga : I piętro budynku B/ godziny pracy pedagoga wykazane są na stronie www.szkoladobron.pl

Z pedagogiem można kontaktować się: przez dziennik elektroniczny;  telefonicznie: 517 412 445

  1. W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia małoletniego proszę zostawić zawiadomienie o przemocy pierwszemu spotkanemu pracownikowi szkoły.

Komentowanie jest wyłączone.