Logopeda

Logopeda

Na terenie naszej szkoły prowadzone są zajęcia logopedyczne. W ramach tych zajęć realizowana jest diagnoza, terapia, a także profilaktyka logopedyczna.

Kwalifikacja na zajęcia terapeutyczne odbywa się na podstawie przesiewowych badań logopedycznych w oddziałach przedszkolnych i na podstawie badań kontrolnych w klasach I – III.

Terapia logopedyczna prowadzona jest indywidualnie i w grupach w zależności od rodzaju i stopnia zaburzenia mowy. Postępowanie logopedyczne odbywa się według opracowanego dla każdego dziecka indywidualnego programu terapeutycznego.

Zajęcia mają charakter otwarty dla rodziców. Obserwacja ćwiczeń i instruktaż przekazywany rodzicom umożliwiają prawidłowe i systematyczne utrwalanie uzyskiwanych efektów na zajęciach.

Ze względu na dużą liczbę dzieci oczekujących na terapię logopedyczną w klasach pierwszych prowadzone są ćwiczenia usprawniające słuch fonematyczno-fonetyczny oraz motorykę i kinestezję narządów artykulacyjnych.

W ramach profilaktyki logopedycznej w oddziałach przedszkolnych prowadzone są raz w tygodniu zajęcia grupowe. Realizowane na zajęciach ćwiczenia mają pomóc dzieciom w nauce mowy i rozwijaniu niezbędnych dla jej poprawnego funkcjonowania aspektów, takich jak: sprawność narządów mowy, kompetencje fonologiczne, prawidłowy tor oddechowy, dojrzały sposób połykania, poprawna artykulacja.

Porady i konsultacje logopedyczne
Małgorzata Terela
tel. 888 – 538 – 683

Załączniki do pobrania

Rozwój mowy

Jak motywować

Zestaw ćwiczeń

Komentowanie jest wyłączone.