do szkół ponadpodstawowych

 
 
Informacje na temat rekrutacji:
 
1. Terminy rekrutacji na rok szkolny 2024/2025
https://uml.lodz.pl/files/public/user_upload2/2024/01/Terminarz-rekrutacji-na-rok-szkolny-2024_2025.pdf

2. Minimalna liczba punktów z jaką kandydat został zakwalifikowany do danego oddziału w szkole w roku szkolnym 2023/2024
https://uml.lodz.pl/files/public/user_upload2/2024/01/Minimalna_liczba_punktow_z_jaka_kandydat_zostal_zakwalifikowany_do_danego_oddzialu_w_szkole_w_roku_szkolnym_2023_2024.pdf

3. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2023/2024, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
https://uml.lodz.pl/files/public/user_upload2/2024/01/Wykaz_zawodow_organizowanych_przez_kuratora_oswiaty.pdf

4. Kuratorium Oświaty Łódź – rekrutacja
https://www.kuratorium.lodz.pl/szkoly-i-organy-prowadzace/rekrutacja-do-szkol/

5. Pomóż dziecku wybrać szkołę średnią
https://portal.librus.pl/rodzina/artykuly/pomoz-dziecku-wybrac-szkole-srednia

 
 

 

 

 

 

 

 

Komentowanie jest wyłączone.