Zebrania z rodzicami

Terminy ogólnych zebrań i konsultacji indywidualnych z rodzicami

 Lp.

 

Cel zebrania

 Data (dzień tygodnia)

1.

Zebranie informacyjne w klasach. Zapoznanie z wymogami i kryteriami oceniania.

Wybór Rady Rodziców. Zebranie organizacyjne Rady Rodziców. Zatwierdzenie Programu Wychowawczo- Profilaktycznego Szkoły. Konsultacje dla rodziców.

19.09.2022r.(poniedziałek)

2.

Konsultacje dla rodziców.

18.10.2022 r. (wtorek)

3.

Konsultacje dla rodziców.

9.11.2022 r. (środa)

4.

Zebranie w klasach  – informacje o wynikach nauczania i zachowaniu uczniów. Konsultacje dla rodziców.

13.12.2022 r. (wtorek)

5.

Konsultacje dla rodziców.

4.01.2023 r. (środa)

4.

Zebranie w klasach – podsumowanie I półrocza. Konsultacje dla rodziców  (szkolenie).

2.02.2023 r. (czwartek)

5.

Konsultacje dla rodziców.

6.03.2023 r. (poniedziałek)

6.

Zebranie w klasach –  informacje o wynikach nauczania i zachowaniu uczniów. Konsultacje dla rodziców.

13.04.2023 r. (czwartek)

7.

Zebranie w klasach –  informacje o wynikach nauczania i zachowaniu uczniów. Konsultacje dla rodziców.

19.05.2023 r. (piątek)

8.

 Zebranie Rady Rodziców. Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2022/2023. Konsultacje dla rodziców.

13.06.2023r. (wtorek)

Komentowanie jest wyłączone.