Wywiadówki

Harmonogram zebrań i konsultacji indywidualnych z rodzicami w roku szkolny 2017/2018

Lp. Cel zebrania Data Uwagi
1. Zebrania organizacyjne z wychowawcami klas. Zapoznanie z wymogami i kryteriami oceniania.

Wybór Rady Rodziców.

25.09.2017

Pn

 
2. Zebranie organizacyjne Rady Rodziców. Zatwierdzenie Programu Wychowawczo- Profilaktycznego Szkoły. 25.09.2017 pn.  
3. Zebrania klasowe, informacje o wynikach nauczania i zachowaniu uczniów. Konsultacje indywidualne 15.11.17

16.11.2017

0-III

IV- IIIG

4. Zebrania klasowe, informacje o wynikach nauczania i zachowaniu uczniów. Konsultacje indywidualne.

Informacje o zagrożeniach i przewidywanych ocenach.

11.12.17

12.12.2017

 

0-III

IV- IIIG

5. Zebrania klasowe, podsumowanie I semestru.

Informacja o wynikach nauczania i wychowania – zebranie ogólne. Konsultacje indywidualne.

 Koniec I Semestru 19.01.2018

24.01.2018

25.01.2018

 

0-III

IV- IIIG

6. Zebranie Rady Rodziców 07.03.2018 śr  
7. Zebrania klasowe, informacje o wynikach nauczania i zachowaniu uczniów.  Konsultacje indywidualne 26.03.2018

27.03.2018

0-III

IV- IIIG

8. Zebrania klasowe, informacje o przewidywanych  ocenach końcoworocznych.  Konsultacje indywidualne 23.05.2018

24.05.2018

0-III
IV- IIIG
9. Zebranie Rady Rodziców. Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018. 20.06.2018

Śr

 

Uwaga, zebrania  mogą być zwołane również w innych terminach, w razie wystąpienia ważnych  potrzeb.

Komentowanie jest wyłączone.