Wywiadówki

Terminy ogólnych zebrań i konsultacji indywidualnych z rodzicami

Rok szkolny 2018/2019

Lp. Cel zebrania Data Uwagi
1. Zebrania organizacyjne z wychowawcami klas. Zapoznanie z wymogami i kryteriami oceniania. 

Wybór Rady Rodziców.

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów.

19.09.2018 

śr

 
2. Zebranie organizacyjne Rady Rodziców. Zatwierdzenie Programu Wychowawczo -Profilaktycznego Szkoły. 19.09.2018 Wszystkie klasy
4. Konsultacje indywidualne z wychowawcami 

 i nauczycielami przedmiotów.

06.11.2018 

wt

Wszystkie klasy
  Wystawienie  przewidywanych ocen niedostatecznych i nagannych. Do 17.12.2018  
5   

Zebrania klasowe, informacje o wynikach nauczania i zachowaniu uczniów oraz o przewidywanych ocenach niedostatecznych

 i nagannych.

 

18.12.2018 w 

 

19.12.2018 ś

OP 

Klasy I-III

 

Klasy IV-VIII i III gimn.

  Informacja w dzienniku o przewidywanych ocenach śródrocznych. Do 07.01.2019  
Koniec I semestru18.01.2019 

 

6 Podsumowanie I semestru. 

Zebrania klasowe – informacje o wynikach nauczania i zachowaniu uczniów.

30.01.2019 ś 

 

31.01.2019 cz

OP kl. I-III 

 

Kl. IV-VIII

III gimn.

7 Zebranie Rady Rodziców 

 

06.02.2019 ś  
8 Konsultacje indywidualne z wychowawcami 

 i nauczycielami przedmiotów.

01.04.2019 

czw

Wszystkie klasy
  Wystawienie  przewidywanych ocen niedostatecznych i nagannych. Do 14.05.2019  
9. Zebrania klasowe,informacje o wynikach nauczania i zachowaniu uczniów oraz o przewidywanych  ocenach końcowo rocznych. 15.05.2019 ś 

 

16.05.2019 cz

OP 

Klasy I-III

 

Klasy IV-VIII i III gimn.

  Informacja w dzienniku o przewidywanych ocenach końcowo rocznych. Do 30.05.2019  
10. Zebranie Rady Rodziców. Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019.    12. 06.2019  

Uwaga, zebrania  mogą być zwołane również w innych terminach, w razie wystąpienia ważnych  potrzeb.

Komentowanie jest wyłączone.