Zebrania z rodzicami

Terminy ogólnych zebrań i konsultacji indywidualnych z rodzicami

 Lp.

 

Cel zebrania

 Data (dzień tygodnia)

1.

Zebranie informacyjne w klasach. Zapoznanie z wymogami i kryteriami oceniania.

Wybór Rady Rodziców. Zebranie organizacyjne Rady Rodziców. Zatwierdzenie Programu Wychowawczo- Profilaktycznego Szkoły. Konsultacje dla rodziców.

14.09.2023 r. (czwartek)

2.

Konsultacje dla rodziców.

21.11.2023 r. (wtorek)

3.

Zebranie w klasach  – informacje o wynikach nauczania i zachowaniu uczniów. Konsultacje dla rodziców.

18.12.2023 r. (poniedziałek)

4.

Konsultacje dla rodziców.

17.01.2024 r. (środa)

5.

Zebranie w klasach- podsumowanie I półrocza. Konsultacje dla rodziców.

15.02.2024 r. (czwartek)

6.

Zebranie w klasach. Konsultacje dla rodziców.

08.04.2024 r. (poniedziałek)

7.

Zebranie w klasach. Konsultacje dla rodziców.

16.05.2024 r. (czwartek)

8.

Zebranie Rady Rodziców. Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2023/2024.

13.06.2024 r. (czwartek)

 

ZEBRANIA RODZICÓW – GODZINY KONSULTACJE – GODZINY

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE, KLASY I-III GODZ. 16.30
KLASY IV-VI 16.45
KLASY VII-VIII 17.00

17.00 – 18.00

 

 

Komentowanie jest wyłączone.