Zebrania z rodzicami

Terminy ogólnych zebrań i konsultacji indywidualnych z rodzicami

L. p. Cel zebrania Data (dzień tygodnia)
1 Zebranie informacyjne w klasach. Zapoznanie z wymaganiami i kryteriami oceniania. Zebranie organizacyjne Rady Rodziców. Zatwierdzenie Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły 22. 09. 2021 r. (środa)
2 Zebranie on – line – informacje o wynikach nauczania i zachowaniu uczniów 08. 11. 2021 r. (poniedziałek)
3 Zebranie w klasach – informacje o wynikach nauczania  i zachowaniu uczniów 13. 12. 2021 r. (poniedziałek)
4 Zebranie on – line – podsumowanie I półrocza. 18. 01. 2022 r. (wtorek)
5 Zebranie w klasach – informacje o wynikach nauczania i zachowaniu uczniów 30. 03. 2022 r. (środa)
6 Zebranie w klasach – informacje o wynikach nauczania i zachowaniu uczniów 19. 05. 2022 r. (czwartek)
7 Zebranie on – line – informacje o wynikach nauczania i zachowaniu uczniów 06. 06. 2022 r. (poniedziałek)
8 Zebranie Rady Rodziców. Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2021 / 2022. 14. 06. 2022 r. (wtorek)

Komentowanie jest wyłączone.