Wywiadówki

Terminy ogólnych zebrań i konsultacji indywidualnych z rodzicami

Rok szkolny 2018/2019

Lp. Cel zebrania Data Uwagi
1. Zebrania organizacyjne z wychowawcami klas. Zapoznanie z wymogami i kryteriami oceniania.

Wybór Rady Rodziców.

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów.

19.09.2018

śr

 
2. Zebranie organizacyjne Rady Rodziców. Zatwierdzenie Programu Wychowawczo -Profilaktycznego Szkoły. 19.09.2018 Wszystkie klasy
4. Konsultacje indywidualne z wychowawcami

 i nauczycielami przedmiotów.

06.11.2018

wt

Wszystkie klasy
  Wystawienie  przewidywanych ocen niedostatecznych i nagannych. Do 17.12.2018  
5  

Zebrania klasowe, informacje o wynikach nauczania i zachowaniu uczniów oraz o przewidywanych ocenach niedostatecznych

 i nagannych.

 

18.12.2018 w

 

19.12.2018 ś

OP

Klasy I-III

 

Klasy IV-VIII i III gimn.

  Informacja w dzienniku o przewidywanych ocenach śródrocznych. Do 07.01.2019  
Koniec I semestru18.01.2019

 

6 Podsumowanie I semestru.

Zebrania klasoweinformacje o wynikach nauczania i zachowaniu uczniów.

30.01.2019ś

 

31.01.2019cz

OP kl. I-III

 

Kl. IV-VIII

III gimn.

7 Zebranie Rady Rodziców

 

06.02.2019 ś  
8 Konsultacje indywidualne z wychowawcami

 i nauczycielami przedmiotów.

01.04.2019

czw

Wszystkie klasy
  Wystawienie  przewidywanych ocen niedostatecznych i nagannych. Do 14.05.2019  
9. Zebrania klasowe,informacje o wynikach nauczania i zachowaniu ucznióworaz o przewidywanych  ocenach końcowo rocznych. 15.05.2019 ś

 

16.05.2019 cz

OP

Klasy I-III

 

Klasy IV-VIII i III gimn.

  Informacja w dzienniku o przewidywanych ocenach końcowo rocznych. Do 30.05.2019  
10. Zebranie Rady Rodziców. Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019.    12. 06.2019  

Uwaga, zebrania  mogą być zwołane również w innych terminach, w razie wystąpienia ważnych  potrzeb.

Komentowanie jest wyłączone.