Projekty

Projekty

Projekt pt. ,,Wesołe przedszkole w naszej szkole’’

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Oddział przedszkolny w naszej szkole w ramach tego projektu wzbogacił się o wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne na kwotę około 180000 zł.

Z tego dofinansowania największą kwotę przeznaczono na wykonanie i wyposażenie placu zabaw, który cieszy się wśród naszych przedszkolaków wielką sympatią. Unijne fundusze przeznaczono także na dostosowanie toalet do potrzeb dzieci, zabezpieczenie grzejników zabudową, zakup wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi, zakup i montaż mebli do wyposażenia szatni, zakup mebli i wyposażenia wypoczynkowego, zakup sprzętu ICT oraz audiowizualnego. Ale dla maluchów największą frajdą były nowe zabawki i pomoce dydaktyczne, które wzbogaciły pomieszczenia oddziałów przedszkolnych. Piękne i kolorowe kuchenki, stragany, pacynki, lalki, samochody, klocki, gry, układanki, aplikacje ścienne, sprzęt sportowy to ciekawe pomysły na nowe zabawy i przyjemne spędzanie czasu w przedszkolu.

There are no images in the gallery.

Projekt pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Dobroń”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

W Szkole Podstawowej w Dobroniu w ramach projektu od października 2012 r. prowadzone są następujące zajęcia dodatkowe:

zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;

zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;

zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;

zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych;

Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkoła wzbogaciła się o pomoce i sprzęt dydaktyczny o wartości 34.627,77. Szkolnym koordynatorem projektu jest dyrektor szkoły pani Elżbieta Łoboda – Szewc.

Zdjęcia w galerii

Komentowanie jest wyłączone