Projekty

Aktywna tablica

       Aktywna tablica to projekt rządowy przyjęty przez Radę Ministrów, który zakłada rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019. Projekt ten jest współfinansowany z budżetu państwa oraz z wkładu własnego samorządu.

       Nasza szkoła także starała się na zakup pomocy z tego projektu i udało nam się to osiągnąć. Dzięki projektowi,  pod koniec 2017 roku, zakupiliśmy multimedialne pomoce dydaktyczne. W sali klasy I b pojawił się zestaw składający się z tablicy interaktywnej  z projektorem ultra krótkoogniskowym oraz głośnikami, a w sali klasy III b –  interaktywny monitor dotykowy. Sprzęt  kosztował 17 500 zł, z czego dotacja wyniosła 14 000 zł.

       Uczniowie bardzo chętnie korzystają z nowoczesnych pomocy, które uatrakcyjniają zajęcia i inspirują do poszukiwania ciekawych rozwiązań.

       Program ,,Aktywna tablica” opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole. Cieszy nas fakt, że nasza szkoła wzbogaca się o nowoczesne narzędzia technologii cyfrowej, co pozwala na podniesie jakości edukacji i wprowadzanie do niej innowacji pedagogicznych.

LEPSZA SZKOŁA

           LEPSZA SZKOŁA   to projekt edukacyjny prowadzony przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Daje on duże możliwości, zwiększa ofertę edukacyjną oraz pozwala przeprowadzić diagnozę klasy. Polega na sprawdzaniu wiedzy uczniów za pomocą specjalistycznych testów. Uczniowie naszej szkoły biorą w nim udział od kilku lat na przedmiocie matematyka.

          W roku szkolnym 2017/2018 uczestniczą w  nim  uczniowie klas czwartych, piątych szóstej i siódmych. W ramach tego projektu  piszą oni w ciągu roku trzy standaryzowane  testy z matematyki, tzw. sesje.  Jest to diagnoza na początku roku szkolnego, w połowie i na koniec roku. Sesje z plusem to wygodne i praktyczne narzędzie do systematycznego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów  z zakresu matematyki oraz do monitorowania i analizy ich postępów w nauce podczas całego roku szkolnego.

         Nauczyciel sprawdza testy za pomocą schematów punktowania, wpisuje wyniki do bazy i zapoznaje się z raportami cyklicznymi, prezentującymi rezultaty poszczególnych uczniów oraz klasy na tle wyników ogólnopolskich. Dzięki nim nauczyciel i uczniowie mają możliwość porównania  wiadomości i umiejętności na tle rezultatów szkolnych i ogólnopolskich. Dane z testów są dla nauczyciela miarodajne do analizy metod własnej pracy oraz informują,  które z typów zadań sprawiają uczniom najwięcej trudności. Raporty progresywne pokazują dynamikę postępów uczniów po kolejnych testach. Dzięki temu nauczyciel może lepiej zaplanować swoją pracę, a także widzi jej efekty w poszczególnych klasach.

 

Program dla szkół

     W naszej szkole w roku 2017/2018 realizowany jest ,,Program dla szkół”. To unijny program polegający na dostarczaniu dzieciom owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych. To kontynuacja dotychczasowych programów „Owoce i warzywa w szkole” i „Mleko w szkole”.  

     Propaguje on  wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe poprzez udostępnianie im produktów mlecznych oraz owocowo-warzywnych. Oprócz promowania zdrowej diety program ma również pokazać dzieciom, skąd pochodzą owoce i warzywa oraz produkty mleczne, jak są uprawiane i produkowane.

     W programie tym uczestniczą dzieci  z  klas I – V naszej szkoły.  Dzieci  otrzymują bezpłatnie, kilka razy w tygodniu,  owoce i warzywa oraz soki, a także mleko i przetwory mleczne. Aby zwiększyć atrakcyjność i skuteczność programu rozszerzono katalog produktów, tak aby dzieci miały możliwość poznać i polubić nowe smaki. Program ma kreować prozdrowotne postawy i zachowania dzieci, dlatego są im udostępniane produkty o wysokich walorach zdrowotnych, świeże i nisko przetworzone:

 • owoce (jabłka, gruszki, truskawki, śliwki) i warzywa (marchew, rzodkiewki, papryka, pomidorki, kalarepa) oraz soki,
 • mleko spożywcze oraz naturalne produkty mleczne: jogurt, kefir, serek twarogowy.

        Aby skutecznie kształtować nawyki żywieniowe, dzieci  uczestniczą w specjalnych działaniach edukacyjnych prowadzonych  przez szkołę, a mających na celu naukę samodzielnego dokonywania właściwych wyborów żywieniowych oraz poszerzenie wiedzy dzieci na temat pochodzenia owoców i warzyw oraz produktów mlecznych, zdrowej diety i innych powiązanych zagadnień.  

Klub Szkół UNICEF

      Nasza szkoła 21 lutego 2017 r. przystąpiła do Klubu Szkół UNICEF.

Klub Szkół UNICEF to inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. Szkoły należące do Klubu nie tylko uczestniczą w akcjach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF, ale także organizują działania zaplanowane na dany rok szkolny. Każdego roku harmonogram prac ulega zmianie

Pierwszym działaniem, które podjęła szkoła był udział w akcji ,,Uratuj dziecko z Afryki’’. Wspólnie z wychowawcami i rodzicami uczniowie klas I-VI zorganizowali degustację połączoną ze sprzedażą, za symboliczną złotówkę, pysznych owocowych sałatek, galaretek, świeżych soków, owocowych szaszłyków i ciast. Przez  dwa marcowe dni  2017 r. szkolny korytarz przypominał „krainę słodkości”. Zainteresowanie degustacją przeszło nasze najśmielsze oczekiwania!  Zebraliśmy prawie 1100 złotych! Kwota ta została wpłacona na konto Klubu Szkół Unicef, organizacji zajmującej się m.in. pomocą dla dzieci głodujących
w Afryce i Syrii. Szkoła otrzymała dyplom za udział w tej akcji.

Kolejnym działaniem był projekt ,,Po pierwsze dziecko’’. Celem projektu było przekazanie dzieciom wiedzy, na czym polega problem uchodźstwa w dzisiejszym świecie oraz uwrażliwienie uczniów na sytuację ich rówieśników żyjących na terenach objętych konfliktami zbrojnymi. W czerwcu w klasach szóstych zostały przeprowadzone zajęcia poświęcone sytuacji dzieci uchodźców z Bliskiego Wschodu. Zajęcia te wzbudziły w uczniach pewne refleksje i emocje – zaskoczenie, niedowierzanie, żal, współczucie i zrozumienie. Pojawiło się pytanie ,,Co my możemy zrobić dla tych dzieci?’’

Tegoroczne działania Klubu Szkół UNICEF skupiać się będą wokół inicjatyw UNICEF dedykowanych dzieciom i młodzieży w krajach wysokorozwiniętych. Są to działania związane z wprowadzaniem rozwiązań prawnych, które mają służyć dzieciom, monitorowaniem ich sytuacji czy walką o to, by głos dzieci był brany pod uwagę przez rządzących. Najważniejszą sprawą będzie przybliżenie uczniom Konwencji Praw Dziecka i ukazanie możliwości wpływu dzieci na sprawy dotyczące ich życia.

UNICEF Polska stworzył specjalny serwis internetowy, na którym prezentowane są dane dotyczące dzieci w Polsce. Dzięki tej stronie internetowej dowiemy się, jak wygląda sytuacja dzieci w 10 najważniejszych obszarach: demografia, zdrowie, edukacja, piecza zastępcza, rodzina, przemoc, ubóstwo, zachowania zdrowotne, wypadki, sport i rekreacja. To właśnie z tych dziedzin UNICEF gromadzi dane statystyczne, które następnie prezentuje w postaci przejrzystych analiz i wykresów na stronie www.dzieciwpolsce.pl

 

Akademia Aquafresh – Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków

          W tym roku dzieci z oddziałów przedszkolnych po raz kolejny biorą udział w Akademii Aquafresh. Uczenie prawidłowego mycia ząbków już od pierwszych lat życia, a także budowanie świadomości potrzeby utrzymania higieny jamy ustnej jest niezbędne w powodzeniu działań profilaktycznych.

          Dzięki otrzymanym, w ramach programu, materiałom edukacyjnym nauczycielki przeprowadzają wiele ciekawych zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej dotyczących dbania o higienę jamy ustnej.  Dzieci uczą się także w szkole prawidłowego mycia ząbków. Przedszkolaki otrzymały  karty mycia zębów, aby edukacja ta była kontynuowana również w domu.  Po ich wypełnieniu przez rodziców kontrolujących właściwe czynności, dzieci dostawały specjalne naklejki sprawności. Dla opiekunów są przewidziane także specjalne materiały edukacyjne, aby udało im się zachęcić swoje pociechy do dbania o higienę.

       Mamy ogromną nadzieję, że dzięki naszym działaniom przyczynimy się do zmniejszenia skali ogromnego problemu, jakim jest próchnica wśród najmłodszych!

Wspólnie dbajmy o zdrowy uśmiech dzieci!

 

Szkoła  Promująca Zdrowie

            W naszej szkole od czterech lat staramy się  upowszechniać edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dążymy do  zwiększenia jej jakości i skuteczności. W ramach różnorodnych działań  tworzymy środowisko sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu całej społeczności szkolnej. Staramy się zaangażować uczniów w proces edukacji o zdrowiu oraz rozbudzamy w nich potrzebę podejmowania działań na rzecz zdrowego środowiska. W ramach tego programu otrzymaliśmy już Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie, ale nie spoczęliśmy na laurach i nasza praca trwa nadal.

W roku szkolnym 2017/2018  zadania do realizacji to:

 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia
 • Rozwijanie właściwej postawy wobec zdrowia i życia jako najważniejszych wartości. Doskonalenie i wzmacnianie zdrowia fizycznego
 • Kształtowanie świadomości własnego ciała z uwzględnieniem zmian fizycznych i psychicznych w okresie dojrzewania
 • Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych

        Te zadania chcemy realizować poprzez różnorodne działania, w które będą zaangażowani uczniowie, rodzice, nauczyciele i społeczność lokalna.

A oto kilka przykładów:

 • Konkurs fotograficzny ,,Byłem aktywny w czasie ferii’’
 • Klasowe spotkania integracyjne w terenie
 • Udział w różnorodnych zawodach sportowych
 • ,,Lepiej zapobiegać niż leczyć’’ – prezentacja multimedialna dla rodziców
 • Rajd pieszy ,,Gdzie jesteś wiosno?’’
 • Spektakle teatru profilaktyki
 • Realizacja programów ,,Od dziewczynki do kobiety’’ oraz ,,Między nami kobietami’’
 • ,,Zatopione w galaretce’’ – wystawa, konsumpcja zdrowych deserów
 • ,,Zdrowe napoje – prezentacja połączona z konsumpcją
 • Udział w Programie dla szkół – jemy owoce, warzywa i produkty mleczne

Komentowanie jest wyłączone.