Projekty

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

          W 2018 roku,  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, nasza szkoła otrzymała dofinansowanie na zakup książek do biblioteki szkolnej za łączną kwotę 15 tys. zł. (12 000 zł z dotacji + 3 000 zł od organu prowadzącego szkołę). Księgozbiór szkolny wzbogacił się jak do tej pory o 508 nowych pozycji, czekamy na realizację kolejnych zamówień. Obok zakupu książek zaplanowano szereg inicjatyw promujących czytelnictwo w szkole, angażujących wszystkich członków społeczności szkolnej – uczniów, nauczycieli i rodziców. Już wkrótce będziemy mogli zaprosić uczniów do korzystania z nowości, które lada chwila pojawią się na bibliotecznych półkach.

Aktywna tablica

       Aktywna tablica to projekt rządowy przyjęty przez Radę Ministrów, który zakłada rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019. Projekt ten jest współfinansowany z budżetu państwa oraz z wkładu własnego samorządu.

       Nasza szkoła także starała się na zakup pomocy z tego projektu i udało nam się to osiągnąć. Dzięki projektowi,  pod koniec 2017 roku, zakupiliśmy multimedialne pomoce dydaktyczne. W sali klasy I b pojawił się zestaw składający się z tablicy interaktywnej  z projektorem ultra krótkoogniskowym oraz głośnikami, a w sali klasy III b –  interaktywny monitor dotykowy. Sprzęt  kosztował 17 500 zł, z czego dotacja wyniosła 14 000 zł.

       Uczniowie bardzo chętnie korzystają z nowoczesnych pomocy, które uatrakcyjniają zajęcia i inspirują do poszukiwania ciekawych rozwiązań.

       Program ,,Aktywna tablica” opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole. Cieszy nas fakt, że nasza szkoła wzbogaca się o nowoczesne narzędzia technologii cyfrowej, co pozwala na podniesie jakości edukacji i wprowadzanie do niej innowacji pedagogicznych.

LEPSZA SZKOŁA

         LEPSZA SZKOŁA   to projekt edukacyjny prowadzony przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Daje on duże możliwości, zwiększa ofertę edukacyjną oraz pozwala przeprowadzić diagnozę klasy. Polega na sprawdzaniu wiedzy uczniów za pomocą specjalistycznych testów. Uczniowie naszej szkoły biorą w nim udział od kilku lat na przedmiocie matematyka.

          W roku szkolnym 2018/2019 uczestniczą w  nim  uczniowie klas czwartych, piątych, szóstych, siódmej i ósmych. W ramach tego projektu  piszą oni w ciągu roku trzy standaryzowane  testy z matematyki, tzw. sesje.  Jest to diagnoza na początku roku szkolnego, w połowie i na koniec roku. Sesje z plusem to wygodne i praktyczne narzędzie do systematycznego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów  z zakresu matematyki oraz do monitorowania i analizy ich postępów w nauce podczas całego roku szkolnego.

         Nauczyciel sprawdza testy za pomocą schematów punktowania, wpisuje wyniki do bazy i zapoznaje się z raportami cyklicznymi, prezentującymi rezultaty poszczególnych uczniów oraz klasy na tle wyników ogólnopolskich. Dzięki nim nauczyciel i uczniowie mają możliwość porównania  wiadomości i umiejętności na tle rezultatów szkolnych i ogólnopolskich. Dane z testów są dla nauczyciela miarodajne do analizy metod własnej pracy oraz informują,  które z typów zadań sprawiają uczniom najwięcej trudności. Raporty progresywne pokazują dynamikę postępów uczniów po kolejnych testach. Dzięki temu nauczyciel może lepiej zaplanować swoją pracę, a także widzi jej efekty w poszczególnych klasach.

Program dla szkół

     W naszej szkole w roku 2018/2019 realizowany jest ,,Program dla szkół”. To unijny program polegający na dostarczaniu dzieciom owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych. To kontynuacja dotychczasowych programów „Owoce i warzywa w szkole” i „Mleko w szkole”.  

     Propaguje on  wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe poprzez udostępnianie im produktów mlecznych oraz owocowo-warzywnych. Oprócz promowania zdrowej diety program ma również pokazać dzieciom, skąd pochodzą owoce i warzywa oraz produkty mleczne, jak są uprawiane i produkowane.

     W programie tym uczestniczą dzieci  z  klas I – V naszej szkoły.  Dzieci  otrzymują bezpłatnie, kilka razy w tygodniu,  owoce i warzywa oraz soki, a także mleko i przetwory mleczne. Aby zwiększyć atrakcyjność i skuteczność programu rozszerzono katalog produktów, tak aby dzieci miały możliwość poznać i polubić nowe smaki. Program ma kreować prozdrowotne postawy i zachowania dzieci, dlatego są im udostępniane produkty o wysokich walorach zdrowotnych, świeże i nisko przetworzone:

  • owoce (jabłka, gruszki, truskawki, śliwki) i warzywa (marchew, rzodkiewki, papryka, pomidorki, kalarepa) oraz soki,
  • mleko spożywcze oraz naturalne produkty mleczne: jogurt, kefir, serek twarogowy.

        Aby skutecznie kształtować nawyki żywieniowe, dzieci  uczestniczą w specjalnych działaniach edukacyjnych prowadzonych  przez szkołę, a mających na celu naukę samodzielnego dokonywania właściwych wyborów żywieniowych oraz poszerzenie wiedzy dzieci na temat pochodzenia owoców i warzyw oraz produktów mlecznych, zdrowej diety i innych powiązanych zagadnień.  

Klub Szkół UNICEF

     W tym roku szkolnym działania Unicef będą koncentrowały się wokół czegoś, co łączy każde dziecko na świecie – wokół  marzeń. Pokażemy, co łączy wszystkie  dzieci na Ziemi, ale też co je różni, co stoi na przeszkodzie realizacji ich planów. Zaprezentowane zostaną działania Unicef, których celem jest spełnienie marzeń dzieci o bezpiecznym i przyjaznym dla nich świecie. Program Klubu Szkół Unicef został podzielony na 10 modułów, każdy poświęcony będzie danemu marzeniu zgodnie z niżej zamieszczonym harmonogramem: 

 

Miesiąc Marzenie każdego dziecka
Wrzesień Zdrowie
Październik Edukacja
Listopad Bezpieczeństwo
Grudzień Czyste środowisko
Styczeń Pokój na świecie
Luty Tolerancja
Marzec Równe szanse
Kwiecień Sport i rozrywka
Maj Opieka
Czerwiec Godność, szacunek, tożsamość

 

       Pod koniec września rusza 5 edycja akcji edukacyjno-pomocowe skierowanej do szkół – „Wszystkie Kolory Świata”. To globalna akcja szycia charytatywnych laleczek przez uczniów, które są symbolem pomocy dzieciom w najbiedniejszych krajach świata. Przepiękne, uszyte przez dzieci laleczki są wystawiane przez szkoły i przedszkola w ramach „Dnia Wszystkich Kolorów Świata” w placówce, a zaproszeni goście przekazują w zamian darowizny. Pozyskane środki są przekazywane na zakup szczepionek dla dzieci w tych regionach świata, gdzie one tego potrzebują najbardziej. W poprzednią odsłonę projektu zaangażowało się ponad 1200 placówek. Od rozpoczęcia pierwszej edycji akcji w Polsce udało się pozyskać dzięki zaangażowaniu uczniów ponad 2,7 miliona złotych na ratowanie życia dzieci.

Akademia Aquafresh – Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków

          W tym roku dzieci z oddziałów przedszkolnych po raz kolejny biorą udział w Akademii Aquafresh. Uczenie prawidłowego mycia ząbków już od pierwszych lat życia, a także budowanie świadomości potrzeby utrzymania higieny jamy ustnej jest niezbędne w powodzeniu działań profilaktycznych.

          Dzięki otrzymanym, w ramach programu, materiałom edukacyjnym nauczycielki przeprowadzają wiele ciekawych zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej dotyczących dbania o higienę jamy ustnej.  Dzieci uczą się także w szkole prawidłowego mycia ząbków. Przedszkolaki otrzymały  karty mycia zębów, aby edukacja ta była kontynuowana również w domu.  Po ich wypełnieniu przez rodziców kontrolujących właściwe czynności, dzieci dostawały specjalne naklejki sprawności. Dla opiekunów są przewidziane także specjalne materiały edukacyjne, aby udało im się zachęcić swoje pociechy do dbania o higienę.

       Mamy ogromną nadzieję, że dzięki naszym działaniom przyczynimy się do zmniejszenia skali ogromnego problemu, jakim jest próchnica wśród najmłodszych!

Wspólnie dbajmy o zdrowy uśmiech dzieci!

 

Szkoła  Promująca Zdrowie

               W naszej szkole od czterech lat  upowszechniamy edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dążymy do  zwiększenia jej jakości i skuteczności. W ramach różnorodnych działań  tworzymy środowisko sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu całej społeczności szkolnej. Angażujemy  uczniów w proces edukacji o zdrowiu oraz rozbudzamy w nich potrzebę podejmowania działań na rzecz zdrowego środowiska.

          W tym roku przyszedł czas na podsumowanie działalności i opracowanie raportu końcowego. Ma on być przepustką do uzyskania Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. Obecnie wniosek i raport został złożony do wojewódzkiego koordynatora tego projektu i czekamy na pozytywny finał naszych wieloletnich działań.

Komentowanie jest wyłączone.