Nauczyciele

Wykaz kadry nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2019/2020

Imię i Nazwisko nauczany przedmiot
Elżbieta Łoboda-Szewc (dyrektor) wychowanie fizyczne

pedagog

Agnieszka Dolewa (wicedyrektor)  chemia
Alicja Bogdańska

Dagmara Kaftańska

Andrzej M. Antczak

Małgorzata Gorzelak

język polski
Anna Brudzińska

Aleksandra Górniak,

Bogusława Zajączkowska

język angielski
Małgorzata Stawiak

Maciej Więclewski

Agnieszka Jarzębak

Marzena Wartalska

matematyka
Agnieszka Jarzębak fizyka
Alicja Bogdańska

Dagmara Kaftańska

Wioletta Neugebauer

Monika Pawełczyk

historia
Wioletta Neugebauer wiedza o społeczeństwie
Mariola Janeczek zajęcia techniczne

plastyka

geografia

Piotr Szela

Małgorzata Gorzelak

Agnieszka Jarzębak

informatyka
Sylwia Chycińska

ks. Robert Zientara

diakon Konrad Sulmirski

Karol Jabłoński

religia
Katarzyna Woźniak

Maciej Więclewski

Jerzy Antoniak

wychowanie fizyczne
Monika Pawełczyk wychowanie do  życia w rodzinie

wiedza o społeczeństwie

Bogusława Zajączkowska edukacja dla bezpieczeństwa
Małgorzata Terela muzyka
Anna Kieruzel
Dorota Matysiak
edukacja przedszkolna
Aldona Biegańska
Anna Brudzińska
Dorota Czerwińska-Franczak
Danuta Popłońska
Anna Kaczmarek
Mariola Pyrkowska
Mariola Szmytka
edukacja wczesnoszkolna
Danuta Popłońska

Dagmara Kaftańska

Aleksandra Gródek – Krakowska

biblioteka
Małgorzata Terela logopeda
Liliana Dąbrowska pedagog

etyka

Wioleta Wojdyńska-Kusiak pedagog
Liliana Dąbrowska, Mariola Pyrkowska, Jolanta Urbańska, Dorota Czerwińska-Franczak, Dorota Matysiak, Anna Kieruzel, Aldona Baraniecka – Sysio, Mariola Janeczek, Jerzy Antoniak., Anna Kaczmarek, Elżbieta Łoboda – Szewc, Małgorzata Stawiak, Wioletta Neugebauer, Katarzyna Woźniak. świetlica szkolna

Komentowanie jest wyłączone.