Nauczyciele

Rada Pedagogiczna

 • mgr Antczak Andrzej: język polski, wychowawca klasy 6 a, świetlica szkolna
 • mgr Antoniak Jerzy: wychowanie fizyczne, świetlica szkolna
 • mgr Baraniecka- Sysio Aldona: język niemiecki, świetlica szkolna
 • mgr Biegańska Aldona: edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy 2a, świetlica szkolna
 • mgr Bogdańska Alicja: język polski, wychowawca klasy 5a
 • mgr Brudzińska Anna: edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy 3b
 • mgr Chycińska Sylwia: religia
 • mgr Dąbrowska Liliana: pedagog szkolny, etyka, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, świetlica szkolna
 • mgr Dolewa Agnieszka: przyroda
 • mgr Gorzelak Małgorzata: język polski, informatyka, wychowawca klasy 8b
 • mgr Górniak Aleksandra: język angielski, wychowawca klasy 4b
 • mgr Gródek- Krakowska Aleksandra: biblioteka szkolna
 • mgr Jarzębak Agnieszka: fizyka, informatyka, matematyka
 • mgr Kaczmarek Anna: edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy 1b, wychowanie do życia w rodzinie, świetlica szkolna
 • mgr Kaftańska Dagmara: wychowawca klasy 1a, język polski, historia, świetlica szkolna
 • mgr Kieruzel Anna: wychowanie przedszkolne, wychowawca oddziału przedszkolnego A, świetlica szkolna
 • mgr Matysiak Dorota: wychowanie przedszkolne, wychowawca oddziału przedszkolnego B, świetlica szkolna
 • mgr Radosław Mucha: religia
 • mgr Neugebauer Wioletta: historia, wiedza o społeczeństwie
 • mgr Pawełczyk Monika: historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, wychowawca klasy 7b
 • mgr Pytlińska Teresa: nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze, doradztwo zawodowe
 • mgr Stawiak Małgorzata: matematyka, wychowawca klasy 7c
 • mgr Szela Piotr: biologia, informatyka, wychowawca klasy 8a
 • mgr Szmytka Mariola: edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy 3a
 • mgr Terela Małgorzata: zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze, muzyka, logopeda
 • mgr Wartalska Marzena: matematyka, chemia, wychowawca klasy 5b
 • mgr Więclewski Maciej: wychowanie fizyczne, świetlica szkolna, wychowawca klasy 4a
 • mgr Wojdyńska- Kusiak Wioleta: pedagog szkolny, zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, muzyka, świetlica szkolna
 • mgr Woźniak Katarzyna: wychowanie fizyczne, technika, gimnastyka korekcyjna, świetlica szkolna
 • mgr Zajączkowska Bogusława: język angielski, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowawca klasy 7a

Komentowanie jest wyłączone.