Nauczyciele

Wykaz kadry nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2018/2019

Imię i Nazwisko nauczany przedmiot
Elżbieta Łoboda-Szewc (dyrektor) wychowanie fizyczne
pedagog
Alicja Bogdańska
Dagmara Kaftańska
Andrzej M. Antczak, Małgorzata Gorzelak
język polski
Anna Brudzińska
Aleksandra Górniak, Olga Pruszkowska, Bogusława Zajączkowska
język angielski
Aldona Baraniecka – Sysio język niemiecki
Małgorzata Stawiak
Maciej Więclewski, Agnieszka Jarzębak, Marzena Wartalska
matematyka
Agnieszka Jarzębak
fizyka
Jolanta Urbańska
 
przyroda/ biologia
Agnieszka Dolewa
 biologia
Monika Włodarczyk
chemia
geografia
zajęcia komputerowe
 
Alicja Bogdańska
Dagmara Kaftańska
Wioletta Neugebauer
Monika Pawełczyk
historia
Wioletta Neugebauer
wiedza o społeczeństwie
Mariola Janeczek
zajęcia techniczne
plastyka
zajęcia komputerowe/ informatyka
geografia
Piotr Szela
Małgorzata Gorzelak
informatyka
Sylwia Chycińska  (w zastępstwie Dorota Pawlak)
 ks. Mariusz Lach
Karol Jabłoński
religia
Katarzyna Woźniak
Maciej Więclewski
Jerzy Antoniak
wychowanie fizyczne
Monika Pawełczyk
wychowanie do  życia w rodzinie
wiedza o społeczeństwie
Zbigniew Podemski
edukacja dla bezpieczeństwa
Małgorzata Terela
muzyka
Anna Kieruzel
Dorota Matysiak
edukacja przedszkolna
Aldona Biegańska
Anna Brudzińska
Dorota Czerwińska-Franczak
Danuta Popłońska
Anna Kaczmarek
Mariola Pyrkowska
Mariola Szmytka
edukacja wczesnoszkolna
Danuta Popłońska
Dagmara Kaftańska, Aleksandra Gródek – Krakowska
biblioteka
Małgorzata Terela logopeda
Liliana Dąbrowska pedagog
etyka
Wioleta Wojdyńska-Kusiak pedagog
Liliana Dąbrowska, Danuta Popłońska, Mariola Pyrkowska, Jolanta Urbańska, Dorota Czerwińska-Franczak, Aldona Biegańska, Dorota Matysiak, Anna Kieruzel, Olga Pruszkowska, Aldona Baraniecka – Sysio, Mariola Janeczek, Wioleta Wojdyńska-Kusiak, Jerzy Antoniak. świetlica szkolna

Komentowanie jest wyłączone.