Rada Pedagogiczna

 • Dyrektor: mgr Agnieszka Dolewa
 • Wicedyrektor: mgr Wioletta Neugebauer
 • mgr Antczak Andrzej: język polski, wychowawca klasy 8a, świetlica szkolna
 • mgr Antoniak Jerzy: wychowanie fizyczne, świetlica szkolna
 • mgr Baraniecka – Sysio Aldona: edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy 1b, język niemiecki
 • mgr Biegańska Aldona: edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy 1a, świetlica szkolna
 • mgr Bogdańska Alicja: język polski, wychowawca klasy 7a
 • mgr Brudzińska Anna: edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy 2b, świetlica szkolna
 • mgr Karolina Chojak – zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, terapia logopedyczna, zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze, świetlica szkolna
 • mgr Dąbrowska Liliana: pedagog szkolny, etyka, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, świetlica szkolna
 • mgr Dolewa Agnieszka: przyroda, chemia
 • mgr Gomulska Anna: religia
 • mgr Gorzelak Małgorzata: język polski, informatyka, wychowawca klasy 5a, świetlica szkolna
 • mgr Górniak Aleksandra: język angielski, wychowawca klasy 6b
 • mgr Janeczek Mariola: plastyka, technika, geografia, informatyka, świetlica szkolna
 • mgr Jarzębak Agnieszka: fizyka, informatyka, matematyka (urlop zdrowotny)
 • mgr Kaczmarek Anna: edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy 3b, wychowanie do życia w rodzinie, świetlica szkolna
 • mgr Kaftańska Dagmara: wychowawca klasy 3a, język polski,  historia, biblioteka, świetlica szkolna
 • mgr Kieruzel Anna: wychowanie przedszkolne, wychowawca oddziału przedszkolnego A,
 • mgr Matysiak Dorota: wychowanie przedszkolne, wychowawca oddziału przedszkolnego B,
 • mgr Radosław Mucha: religia
 • mgr Neugebauer Wioletta: historia, wiedza o społeczeństwie
 • mgr Pawełczyk Monika: historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie
 • mgr Pytlińska Teresa: nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze, doradztwo zawodowe, biblioteka
 • mgr Stawiak Małgorzata: matematyka, świetlica szkolna
 • mgr Szela Piotr: biologia, informatyka,
 • mgr Szmytka Mariola: edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy 2a, świetlica szkolna
 • mgr Terela Małgorzata: zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze, muzyka, logopeda
 • mgr Wartalska Marzena: matematyka, chemia, fizyka, wychowawca klasy 7b,
 • mgr Więclewski Maciej: wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 6a, świetlica szkolna
 • mgr Wojdyńska- Kusiak Wioleta: wychowawca klasy 5b, pedagog szkolny, pedagog specjalny, zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, muzyka,
 • mgr Woźniak Katarzyna: wychowanie fizyczne, technika, gimnastyka korekcyjna, świetlica szkolna
 • mgr Zajączkowska Bogusława: język angielski, edukacja dla bezpieczeństwa, świetlica szkolna
 • Izabela Stępień – psycholog szkolny

 

Komentowanie jest wyłączone.