Zajęcia plastyczne

W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia plastyczne, w których biorą udział uczniowie naszej szkoły,  odbywają się w Dobrońskim Centrum Kultury w środy w godz. 13.00-14.30. Prowadzi je p. Wioleta Wojdyńska – Kusiak. 

Zajęcia plastyczne to bardzo lubiana przez młodsze dzieci forma wyrażania swojej ekspresji. Uczestnicy mają możliwość zapoznania się z różnymi technikami plastycznymi: rysunek, collage, grafika, malarstwo i in. Poprzez działanie rozwijają swoją wyobraźnię, kreatywne myślenie, kształtują zręczność wzrokową, manualną oraz poczucie piękna. Ale przede wszystkim  praca na tego typu zajęciach  daje radość z tworzenia własnych małych dzieł sztuki.

zajęcia plastyczne

Komentowanie jest wyłączone.