Matematyczne talenty naszej gminy

    

 

  Dnia 27 kwietnia  2023  roku odbył się w naszej szkole Gminny Konkurs Matematyczny  Z matematyką za pan brat.  Konkurs ten  popularyzuje wiedzę i umiejętności matematyczne oraz wspiera rozwój i zainteresowania matematyczne uczniów.

       W konkursie uczestniczyło 38 uczniów z  klas czwartych, piątych, szóstych,  siódmych i ósmych  ze szkół podstawowych gminy Dobroń. Poziom rozwiązywanych zadań był dość wysoki  i wykraczał poza materiał objęty podstawą programową na tym etapie kształcenia. Uczniowie wykazali się bardzo dużą wiedzą,   umiejętnością logicznego myślenia oraz uzdolnieniami matematycznymi.

Do laureatów tego konkursu należą:

Klasa czwarta

1 miejsce – Nadia Rychtelska – SP Dobroń

2 miejsce – Paweł Grącki – SP Chechło

3 miejsce – Dawid Agatka – SP Mogilno

Klasa piąta

1 miejsce – Krystian Strzelczyk – SP Mogilno

2 miejsce – Tamara Bartuzel – SP Dobroń

Wyróżnienie – Gabriela Szperling  – SP Dobroń

Wyróżnienie – Adrian Kaźmierczak – SP Mogilno

Klasa szósta

1 miejsce – Zuzanna Gasińska – SP Dobroń

2 miejsce – Maja Ratuszniak  – SP Dobroń

                  – Oliwier Misiak  – SP Mogilno

3 miejsce – Anna Jakubczak – SP Dobroń

                  – Bartosz Wnuk – SP Mogilno

Klasa siódma

1 miejsce – Alexander Kujawa – SP Mogilno

                   – Seweryn Robak – SP Mogilno

Klasa ósma 

1 miejsce – Sebastian Zając  – SP Dobroń

 2 miejsce – Katarzyna Kołodziej – SP Dobroń

                   – Piotr Kubiak  – SP Dobroń

3 miejsce – Maria Pawlak – SP Dobroń

Konkurs objęty został patronatem Wójta Gminy Dobroń pana Roberta Jarzębaka, za co serdecznie dziękujemy.

Gratulujemy laureatom tak wysokich osiągnięć  i zapraszamy za rok.

Komentowanie jest wyłączone.