Z wizytą w Urzędzie Gminy

 

18 stycznia 2024 r uczniowie klasy 8A wzięli udział w nietypowej lekcji wiedzy o społeczeństwie oraz doradztwa zawodowego. Tego dnia w ramach realizacji zagadnień z działu Samorząd lokalny wraz z klasą 8 z Chechła Drugiego uczestniczyli w lekcji samorządności.
Wójt Gminy Dobroń Pan Robert Jarzębak otworzył swój urząd i pokazał nam salę obrad Rady Gminy,  gabinet, salę Urzędu Stanu Cywilnego. Mogliśmy również porozmawiać z pracownikami urzędu, zobaczyć na czym polega ich praca, przekonać się, że do funkcjonowania gminy potrzebni są urzędnicy i precyzyjny podział zadań i obowiązków. Ważne jest również to, że Pan Wójt w natłoku spraw, którymi się zajmuje znalazł dla nas czas i opowiedział nam jak w praktyce funkcjonuje urząd oraz jak wygląda realizacja zadań własnych i zadań zleconych gminy. Uczniowie mogli również zadawać pytania dotyczące miejscowości, w których mieszkają, potrzeb mieszkańców, a Wójt wszystko cierpliwie wyjaśniał.

Myślę, że takiego rodzaju lekcje pokazujące zagadnienia z podstawy programowej wiedzy o społeczeństwie w praktyce są bardzo cenne. Uczniowie na pewno zapamiętają z nich więcej niż podczas wykładu wysłuchanego w ławce szkolnej. 

Ważne jest również to, że dzięki życzliwości naszych lokalnych władz możemy poznawać otaczający nas świat i niełatwą tematykę zarządzania, samorządności, organizacji pracy, co może nam się przydać w przyszłości kiedy przestaniemy być uczniami i będziemy wybierali swoją ścieżkę kariery zawodowej.

Kto wie, może wśród naszych uczniów znajdują się przyszli radni, następcy Wójta, czy Przewodniczącego Rady? A może kolejni urzędnicy ?

Czas pokaże.

Komentowanie jest wyłączone.