Cech Rzemiosł Różnych w Pabianicach gościem naszej szkoły

W dniu 21 marca odbyło się spotkanie dla uczniów klas VII i VIII z przedstawicielami  Cechu Rzemiosł Różnych w Pabianicach. Pan Krzysztof Jędraszek – prezes Cechu i pani Dorota Pędziwiatr – dyrektor biura, opowiedzieli o działalności społeczno-oświatowej, kulturalnej i gospodarczej instytucji. Mówili o tym, czym jest kształcenie dualne łączące okresy nauki w instytucji oświatowej z miejscem pracy. Systemie opierającym się na ścisłej współpracy dwóch partnerów: przedsiębiorstwa i szkoły zawodowej, dzielących między sobą obowiązki związane z kształceniem uczniów pod względem teoretycznym i praktycznym.

Nasi goście, w trakcie rozmowy, szczególną uwagę zwrócili na konieczność posiadania zgody (wydawanej przez PPP) na naukę praktyczną zawodu dla uczniów, którzy przed 1 września, a więc dniem rozpoczęcia nauki w szkole średniej, nie ukończą jeszcze 15 roku życia. Wspominali o wymaganiach zdrowotnych, etyce zawodu, jak również przywilejach i obowiązkach przyszłych pracowników.

Już dziś wiemy, że podjęta przez nas inicjatywa będzie miała w niedalekiej przyszłości swoją kontynuację z czego niezmiernie się cieszymy.

T.P.

Komentowanie jest wyłączone.