To już jest koniec…

Uroczyste zakończenie roku 2018/2019 rozpoczęła tradycyjnie msza święta w kościele.

Następnie wszystko miało miejsce w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II.

Prowadzące (Julia Przybylska, Martyna Wiśniewska) powitały wszystkich zgromadzonych. Po odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpiły przemówienia. Bardzo ważnym punktem było ślubowanie absolwentów. Oto najważniejsze słowa z tego tekstu: „Ślubujemy zdobytą wiedzę jak najlepiej wykorzystać w dalszym życiu, zawsze sumiennie i uczciwie pracować dla dobra ogółu, z godnością nieść zaszczytne miano wychowanka tej szkoły”.

Potem wyprowadzono sztandar Gimanzjum im. Jana Długosza
i przekazano sztandar Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II przedstawicielom klasy siódmej.

Kolejnym punktem było wręczenie świadectw, listów gratulacyjnych
oraz podziękowań.

Później prowadzące złożyły podziękowania dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom i pracownikom obsługi w imieniu uczniów klas ósmych
i gimnazjalistów.

To nie koniec. Siódmoklasiści żegnali odchodzących, a ósmoklasiści
i gimnazjaliści żegnali się ze wszystkimi.

Najbardziej efektownie – jak zawsze – wypadł moment, gdy gimnazjaliści uroczyście rzucili czapki w górę.

Tak zakończyła się ta historyczna chwila w dobrońskiej szkole.

Komentowanie jest wyłączone.